2015-06-08 06:00

2015-06-08 11:20

Kräver en förändring

KARLSKOGA/DEGERFORS: Folkhälsonämnden vill ha bekräftelse och en tydligare ekonomisk struktur

Efter att i flera år själva ha tacklat nedskärningar och ökade kostnader har folkhälsonämnden fått nog. Nu efterfrågas en förändring, främst när det gäller köp och sälj-systemet.

Fjolårets underskott på tre miljoner kronor var en chock för Karlskoga och Degerfors gemensamma folkhälsonämnd och ledde till att både politiker och tjänstemän gjorde en grundligare granskning av nämndens ekonomi. Samtidigt gjordes en genomlysning där konsultföretaget KPMG pekade på flera förbättringsområden. Bland annat lyftes nämndens köp och sälj-system.

Underskottet berodde till största delen på ökade personalkostnader, framför allt på grund av sjukskrivningar bland städpersonalen. Andra orsaker var också minskade intäkter och flytten av Torpdalens kök till Bergslagsskolan.

När det gäller köp och sälj-systemet är problemet främst att nämnden inte kan ta betalt så att kostnaderna täcks. Budgeten räknas upp med lönekostnader medan en del ökade utgifter ska täckas av ersättningar.

– Vi måste kunna ta betalt för vad saker faktiskt kostar. Till exempel så ökade råvarupriset med fyra procent medan vi bara får höja priset med två procent, säger nämndens andre vice ordförande Martin Hårsmar (M).

Ser bara till ytan

Ett annat exempel är att städning debiteras baserat på lokalens yta och inte på städbehovet och tiden det tar att utföra jobbet.

– De som städar gör ett fantastiskt jobb, de kör på fast de varje dag kommer tillbaka till en stökig lokal igen. De gör ett mycket viktigt arbete som är guld värt, säger nämndordförande Christina Gustavsson (S).

Båda är, liksom övriga nämndpolitiker, rörande överrens om att något måste göras för att ekonomin, med köp och sälj, fast och halvfasta kostnader, ska gå ihop.

– När det gäller sjukskrivningarna har vi gett förvaltningen i uppdrag att titta över situationen och se hur vi kan förändra den, säger Gustavsson.

De lyfter folkhälsonämndens arbete och dess övergripande betydelse för kommunen, att kost och städ har en markant påverkan på invånarnas hälsa och välmående.

– Vi har en jämförelsevis liten budget för de viktiga saker som vi gör. Med en bättre mat kan eleverna nå bättre skolresultat. Det måste läggas mer pengar på den nyttan som vi gör, säger Hårsmar.

Vidare framhåller han att nämnden under många år tacklat nedskärningar och ökade kostnader internt, vilket nu resulterat i underskott och sjukskrivningar.

Följer beslut

Någon övergripande förändring kan dock inte nämnden själv åstadkomma.

– Vi följer de beslut som är fattade. Men det med fasta, halvfasta och rörliga kostnader fungerade för tio år sedan men inte nu längre. Det behövs en förändring, säger Gustavsson.

Hon förklarar att frågan har väckts i ledningsgruppen för kommunstyrelsens arbetsutskott.

– Men det är inte helt enkelt att ställa om. Vi som nämnd ser betydelsen av vårt arbete för våra medborgare och vill att andra också ska se de här frågorna som viktiga. Vi vill inte ha några fler minus.

Fjolårets underskott på tre miljoner kronor var en chock för Karlskoga och Degerfors gemensamma folkhälsonämnd och ledde till att både politiker och tjänstemän gjorde en grundligare granskning av nämndens ekonomi. Samtidigt gjordes en genomlysning där konsultföretaget KPMG pekade på flera förbättringsområden. Bland annat lyftes nämndens köp och sälj-system.

Underskottet berodde till största delen på ökade personalkostnader, framför allt på grund av sjukskrivningar bland städpersonalen. Andra orsaker var också minskade intäkter och flytten av Torpdalens kök till Bergslagsskolan.

När det gäller köp och sälj-systemet är problemet främst att nämnden inte kan ta betalt så att kostnaderna täcks. Budgeten räknas upp med lönekostnader medan en del ökade utgifter ska täckas av ersättningar.

– Vi måste kunna ta betalt för vad saker faktiskt kostar. Till exempel så ökade råvarupriset med fyra procent medan vi bara får höja priset med två procent, säger nämndens andre vice ordförande Martin Hårsmar (M).

Ser bara till ytan

Ett annat exempel är att städning debiteras baserat på lokalens yta och inte på städbehovet och tiden det tar att utföra jobbet.

– De som städar gör ett fantastiskt jobb, de kör på fast de varje dag kommer tillbaka till en stökig lokal igen. De gör ett mycket viktigt arbete som är guld värt, säger nämndordförande Christina Gustavsson (S).

Båda är, liksom övriga nämndpolitiker, rörande överrens om att något måste göras för att ekonomin, med köp och sälj, fast och halvfasta kostnader, ska gå ihop.

– När det gäller sjukskrivningarna har vi gett förvaltningen i uppdrag att titta över situationen och se hur vi kan förändra den, säger Gustavsson.

De lyfter folkhälsonämndens arbete och dess övergripande betydelse för kommunen, att kost och städ har en markant påverkan på invånarnas hälsa och välmående.

– Vi har en jämförelsevis liten budget för de viktiga saker som vi gör. Med en bättre mat kan eleverna nå bättre skolresultat. Det måste läggas mer pengar på den nyttan som vi gör, säger Hårsmar.

Vidare framhåller han att nämnden under många år tacklat nedskärningar och ökade kostnader internt, vilket nu resulterat i underskott och sjukskrivningar.

Följer beslut

Någon övergripande förändring kan dock inte nämnden själv åstadkomma.

– Vi följer de beslut som är fattade. Men det med fasta, halvfasta och rörliga kostnader fungerade för tio år sedan men inte nu längre. Det behövs en förändring, säger Gustavsson.

Hon förklarar att frågan har väckts i ledningsgruppen för kommunstyrelsens arbetsutskott.

– Men det är inte helt enkelt att ställa om. Vi som nämnd ser betydelsen av vårt arbete för våra medborgare och vill att andra också ska se de här frågorna som viktiga. Vi vill inte ha några fler minus.

Volymer och kostnader Karlskoga-Degerfors

Varje dag lagas mat till 7 500 personer, vilket innebär mat till var femte person i Karlskoga och Degerfors.

På ett år köper kostverksamheten in 30 ton köttfärs, 300 000 liter mjölk, 170 ton potatis, 65 ton grönsaker och frukt samt 34 ton fisk.

För äldreomsorgen är kostnaden för maten ca 3,9 procent i andel av den totala budgetramen för äldreomsorgen. För förskola och grundskola är motsvarande siffra cirka 7,3 procent.

För 100 serverade portioner slängs 1,6 kg mat.

Städverksamheten städar cirka 150 000 timmar på ett år, ungefär 410 timmar per dag varje dag.

För äldreomsorgen är kostnaden för städningen ungefär 0,8 procent i andel av den totala budgetramen för äldreomsorgen. För förskolan och grundskolan är motsvarande siffra cirka 3,5 procent.

Källa: Folkhälsoförvaltningen