2015-06-07 16:45

2015-06-07 16:45

Politiker får övernatta

KARLSKOGA

Leif Fredrikssons (SPI) motion om att nämndernas utbildningar bara ska få förläggas inom Karlskoga kommun eller i dess omedelbara närhet fick inget gehör i kommunstyrelsen. SPI Välfärden menar att utbildningsresor med övernattning för politiker och tjänstemän innebär stora kostnader för kommunen.

Av kommunstyrelsens svar framgår att nämnderna normalt genomför en utbildning med övernattning vart fjärde år och att de sällan åker längre än till Loka eller motsvarande avstånd.

Fredriksson klagar också över att kultur- och föreningsnämnden inte betalat ut arvode för en två dagar lång utbildning för ledamöterna med motivationen att de annars inte har råd att åka. Här får Fredriksson rätt och alla nämnder uppmanas att följa arvodesreglementet.

 

Av kommunstyrelsens svar framgår att nämnderna normalt genomför en utbildning med övernattning vart fjärde år och att de sällan åker längre än till Loka eller motsvarande avstånd.

Fredriksson klagar också över att kultur- och föreningsnämnden inte betalat ut arvode för en två dagar lång utbildning för ledamöterna med motivationen att de annars inte har råd att åka. Här får Fredriksson rätt och alla nämnder uppmanas att följa arvodesreglementet.