2015-06-06 13:16

2015-06-06 13:16

Hotas med vite efter dödsolyckan

KARLSKOGA

Arbetsmiljöverket hotar Scana Steel Booforge AB med vite om inte företaget åtgärdar de brister som uppdagade i samband med att en man omkom.

Den 28 maj omkom en 45-årig man vid en arbetsplatsolycka på Scana Steel Booforge AB. Mannen arbetade vid en hydraulisk press då stålet han arbetade med gick igenom skyddsanordningen.

Arbetsmiljöverket inspekterade arbetsplatsen samma dag och utfärdade omedelbart ett förbud mot användningen av den aktuella maskinen.

Vid kontrollen av den hydrauliska press som mannen omkom vid fann Arbetsmiljöverket att det fanns brister i skyddsanordningen. Företaget måste förse pressen med en ny skyddsanordning som skyddar personal om föremål skulle kastas ut ur maskinen.

Företaget ska också genomföra en riskbedömning av allt arbete med och omkring hydraulpressen.

Tills dess att händelsen har utretts och åtgärder vidtagits får den aktuella maskinen inte användas. I annat fall riskerar företaget ett vite på 100 000 kronor.

Den 28 maj omkom en 45-årig man vid en arbetsplatsolycka på Scana Steel Booforge AB. Mannen arbetade vid en hydraulisk press då stålet han arbetade med gick igenom skyddsanordningen.

Arbetsmiljöverket inspekterade arbetsplatsen samma dag och utfärdade omedelbart ett förbud mot användningen av den aktuella maskinen.

Vid kontrollen av den hydrauliska press som mannen omkom vid fann Arbetsmiljöverket att det fanns brister i skyddsanordningen. Företaget måste förse pressen med en ny skyddsanordning som skyddar personal om föremål skulle kastas ut ur maskinen.

Företaget ska också genomföra en riskbedömning av allt arbete med och omkring hydraulpressen.

Tills dess att händelsen har utretts och åtgärder vidtagits får den aktuella maskinen inte användas. I annat fall riskerar företaget ett vite på 100 000 kronor.