2015-06-05 11:35

2015-06-05 11:35

Rankas fyra på ekonomi

KARLSKOGA

Karlskoga rankas som fjärde bästa på kommunal ekonomi i landet i en undersökning som tidningen Dagens samhälle gjort.

Rankingen bygger på en sammanvägning av fem års resultat samt soliditeten för 2014. De tre kommuner som fått bättre resultat än Karlskoga är Gällivare, Nykvarn och Skellefteå.

Rankingen i bästa kommunala ekonomi är en av tio kategorier som används av Dagens samhälle för att utse årets superkommun.

Den reporter på Dagens samhälle som arbetat med materialet berättar att siffrorna bygger på SCB:s statistik och att tidningen tagit fram urvalet och genomfört mätningen tillsammans med ett konsultföretaget WSP.

Någon djupare analys av just den här kategorin och Karlskogas resultat har inte genomförts. De kommuner som får bäst resultat totalt finns runt storstäderna eller är centrum i egna tillväxtregioner. Sundbyberg koras till årets superkommun medan Lomma och Luleå toppar i syd respektive norr.

En framgångsfaktor för mindre kommuner är enligt reportaget att vara pendlingskommun.

Rankingen bygger på en sammanvägning av fem års resultat samt soliditeten för 2014. De tre kommuner som fått bättre resultat än Karlskoga är Gällivare, Nykvarn och Skellefteå.

Rankingen i bästa kommunala ekonomi är en av tio kategorier som används av Dagens samhälle för att utse årets superkommun.

Den reporter på Dagens samhälle som arbetat med materialet berättar att siffrorna bygger på SCB:s statistik och att tidningen tagit fram urvalet och genomfört mätningen tillsammans med ett konsultföretaget WSP.

Någon djupare analys av just den här kategorin och Karlskogas resultat har inte genomförts. De kommuner som får bäst resultat totalt finns runt storstäderna eller är centrum i egna tillväxtregioner. Sundbyberg koras till årets superkommun medan Lomma och Luleå toppar i syd respektive norr.

En framgångsfaktor för mindre kommuner är enligt reportaget att vara pendlingskommun.