2015-06-04 06:00

2015-06-04 06:00

Vill vara med och informera

KARLSKOGA

Alf Rosberg (M) föreslår i en motion att företrädare för oppositionen får delta i presskonferenser som följer på nämnd eller styrelsesammanträden och vid informationsaktiviteter som är kopplade till det.

Det är en förutsättning för att den bild som sprids från det kommunalpolitiska arbetet ger en tydlig och jämlik bild av det politiska arbetet, menar Rosberg.

Det är en förutsättning för att den bild som sprids från det kommunalpolitiska arbetet ger en tydlig och jämlik bild av det politiska arbetet, menar Rosberg.