2015-06-04 16:42

2015-06-04 16:42

Stor bedrägerihärva med kopplingar till Karlskoga

KARLSKOGA/STOCKHOLM: Släpptes efter tre månader i häktet

Efter tre månader i häkte släpptes på onsdagen den Stockholmsadvokat som tillsammans med en Karlskogaföretagare misstänks för grova bedrägerier och skattebrott.

Stockholmsadvokaten och Karlskogaföretagaren som släpptes ur häktet 27 april är fortfarande misstänkta för de brott de häktades för i början av mars. Fallet har koppling till ett större företag som försattes i konkurs 2013 där de båda haft ledande roller.

– Jag kan inte säga så mycket men de är fortfarande misstänkta för de brott de häktades för, säger åklagaren Tore Widetjärn på Ekobrottsmyndigheten som leder utredningen.

Efter sommaren

Widetjärn menar att utredningen är så omfattande att de misstänkta måste få så kallat skäligt rådrum så att de kan förbereda sitt försvar. Något åtal kommer därför inte före sommaren.

Utredningen har pågått sedan 2013 men samlades först för ett år sedan hos Ekobrottsmyndigheten. Från början utreddes brottsmisstankarna hos olika åklagarkammare eftersom företaget haft verksamhet på många håll i landet, däribland Karlskoga.

Fyra häktade

Sammanlagt fyra personer har varit häktade i utredningen under våren. Anledningen är att de hade kunnat försvåra utredningen. Stockholmsadvokaten har efter häktningen fått reseförbud.

De flesta brotten i utredningen ska ha ägt rum mellan 2010 och 2012 men det finns också händelser med från 2014. Under häktningstiden har nya brottsmisstankar framkommit.

Stockholmsadvokaten dömdes i höstas för olovlig marknadspåverkan i det aktuella företaget. I det målet vittnade Karlskogaföretagaren mot Stockholmsadvokaten. Domen blev villkorligt och dagsböter men har överklagats och väntar på prövning i hovrätten.

De båda står också mot varandra i en tvist med Skatteverket i förvaltningsrätten. Skatteverket anser att företaget försattes i konkurs för sent, och kräver att den som är ansvarig för företaget att betala skatteskulder på tre miljoner kronor.

Ligger i tvist

Förvaltningsrätten la hela betalningsansvaret på Stockholmsadvokaten men den domen har överklagats i dagarna. Stockholmsadvokaten har hävdat att det var Karlskogaföretagaren som försatte företaget på obestånd och vill inte stå ensamt ansvarig.

Stockholmsadvokaten har efter konkursen försökt återskapa delar av verksamheten i ett annat företag, bland annat i Karlskoga. Försöken har dock kantats av svårigheter och det dotterbolag som varit verksamt i Karlskoga har varit under uppsikt av Kronofogden och andra myndigheter.

Stockholmsadvokaten och Karlskogaföretagaren som släpptes ur häktet 27 april är fortfarande misstänkta för de brott de häktades för i början av mars. Fallet har koppling till ett större företag som försattes i konkurs 2013 där de båda haft ledande roller.

– Jag kan inte säga så mycket men de är fortfarande misstänkta för de brott de häktades för, säger åklagaren Tore Widetjärn på Ekobrottsmyndigheten som leder utredningen.

Efter sommaren

Widetjärn menar att utredningen är så omfattande att de misstänkta måste få så kallat skäligt rådrum så att de kan förbereda sitt försvar. Något åtal kommer därför inte före sommaren.

Utredningen har pågått sedan 2013 men samlades först för ett år sedan hos Ekobrottsmyndigheten. Från början utreddes brottsmisstankarna hos olika åklagarkammare eftersom företaget haft verksamhet på många håll i landet, däribland Karlskoga.

Fyra häktade

Sammanlagt fyra personer har varit häktade i utredningen under våren. Anledningen är att de hade kunnat försvåra utredningen. Stockholmsadvokaten har efter häktningen fått reseförbud.

De flesta brotten i utredningen ska ha ägt rum mellan 2010 och 2012 men det finns också händelser med från 2014. Under häktningstiden har nya brottsmisstankar framkommit.

Stockholmsadvokaten dömdes i höstas för olovlig marknadspåverkan i det aktuella företaget. I det målet vittnade Karlskogaföretagaren mot Stockholmsadvokaten. Domen blev villkorligt och dagsböter men har överklagats och väntar på prövning i hovrätten.

De båda står också mot varandra i en tvist med Skatteverket i förvaltningsrätten. Skatteverket anser att företaget försattes i konkurs för sent, och kräver att den som är ansvarig för företaget att betala skatteskulder på tre miljoner kronor.

Ligger i tvist

Förvaltningsrätten la hela betalningsansvaret på Stockholmsadvokaten men den domen har överklagats i dagarna. Stockholmsadvokaten har hävdat att det var Karlskogaföretagaren som försatte företaget på obestånd och vill inte stå ensamt ansvarig.

Stockholmsadvokaten har efter konkursen försökt återskapa delar av verksamheten i ett annat företag, bland annat i Karlskoga. Försöken har dock kantats av svårigheter och det dotterbolag som varit verksamt i Karlskoga har varit under uppsikt av Kronofogden och andra myndigheter.