2015-06-04 06:00

2015-06-04 11:15

Säljer sina aktier

KARLSKOGA: Oroligt kring Alfred Nobel Science Park

I ett brev till ägarna i Örebroregionen Science Park, skriver dess ordförande att Örebro universitet troligtvis säljer sina aktier i bolaget. Något som skapat många frågetecken.

Ordförande i Örebro region Science park, Leif Larsson, har skickat ut ett brev till aktiebolagets ägare, Karlskoga- och Örebro kommun, Region Örebro län och Örebro universitet om att aktiebolaget får ett befarat underskott för 2015 på 871 000 kronor och att Örebro universitet överväger att sälja sina aktier i bolaget.

Rickard Josefson är jurist på Örebro universitet och han säger att det låter värre än vad det är.

– Det handlar om att universitet som myndighet inte äger något i parken, utan det gör vårt holdingbolag.

Tillför resurser

Han berättar att Örebro universitet tillför Science park resurser i olika former, något de kommer fortsätta med.

– Det är här det uppstår problem. En myndighet kan inte tillföra resurser till ett aktiebolag som delvis ägs av dess holdingbolag. Juridiskt sett, ser det då ut som om vi för över resurser till vårt holdingbolag och det är inte tillåtet.

Nu kommer holdingbolagets aktiepost på 17 procent att först säljas till de övriga ägarna. Vill inte de köpa aktierna, så får de hitta andra köpare.

Enligt Rickard Josefson kommer försäljningen av aktier inte äventyra bolagets framtid.

– Jag utgår att de andra ägarna köper aktieposten. Det handlar inte om några stora pengar, de är värda cirka 14 000 kronor. Universitetet i sin tur kommer fortsätta att vara verksam, men inte äga något.

Att Örebro region Science park befarar att gå med underskott 2015 stämmer till viss del. Kjell Fagerström är bolagets VD.

– Företaget i sig har en bra ekonomi. Det handlar mer om ifall vi ska sats mer i år eller inte. Satsar vi på till exempel TTC i Karlskoga så kommer 2015 visa på ett underskott. Men, det är ingen fara för själva bolaget.

Fungerar som en länk

Science park fungerar som länken mellan företag, forskare och samhällets aktörer. I Karlskoga är ett tio-tal företag knutna till parken. Det senaste tillskottet handlar om ett tillverkningstekniskt centrum, TTC.

Kommundirektör i Karlskoga kommun, Karin Björkman:

– Jag har tagit del av brevet men kan inte säga så mycket i nuläget.

– I övrigt kan jag säga att vi i Karlskoga är stolta över vår del i den här verksamheten. Den har varit mycket framgångsrik och uppmärksammats på nationell nivå.

– Vi ser framtiden an med tillförsikt. På något sätt skall vi lösa det här.

Ordförande i Örebro region Science park, Leif Larsson, har skickat ut ett brev till aktiebolagets ägare, Karlskoga- och Örebro kommun, Region Örebro län och Örebro universitet om att aktiebolaget får ett befarat underskott för 2015 på 871 000 kronor och att Örebro universitet överväger att sälja sina aktier i bolaget.

Rickard Josefson är jurist på Örebro universitet och han säger att det låter värre än vad det är.

– Det handlar om att universitet som myndighet inte äger något i parken, utan det gör vårt holdingbolag.

Tillför resurser

Han berättar att Örebro universitet tillför Science park resurser i olika former, något de kommer fortsätta med.

– Det är här det uppstår problem. En myndighet kan inte tillföra resurser till ett aktiebolag som delvis ägs av dess holdingbolag. Juridiskt sett, ser det då ut som om vi för över resurser till vårt holdingbolag och det är inte tillåtet.

Nu kommer holdingbolagets aktiepost på 17 procent att först säljas till de övriga ägarna. Vill inte de köpa aktierna, så får de hitta andra köpare.

Enligt Rickard Josefson kommer försäljningen av aktier inte äventyra bolagets framtid.

– Jag utgår att de andra ägarna köper aktieposten. Det handlar inte om några stora pengar, de är värda cirka 14 000 kronor. Universitetet i sin tur kommer fortsätta att vara verksam, men inte äga något.

Att Örebro region Science park befarar att gå med underskott 2015 stämmer till viss del. Kjell Fagerström är bolagets VD.

– Företaget i sig har en bra ekonomi. Det handlar mer om ifall vi ska sats mer i år eller inte. Satsar vi på till exempel TTC i Karlskoga så kommer 2015 visa på ett underskott. Men, det är ingen fara för själva bolaget.

Fungerar som en länk

Science park fungerar som länken mellan företag, forskare och samhällets aktörer. I Karlskoga är ett tio-tal företag knutna till parken. Det senaste tillskottet handlar om ett tillverkningstekniskt centrum, TTC.

Kommundirektör i Karlskoga kommun, Karin Björkman:

– Jag har tagit del av brevet men kan inte säga så mycket i nuläget.

– I övrigt kan jag säga att vi i Karlskoga är stolta över vår del i den här verksamheten. Den har varit mycket framgångsrik och uppmärksammats på nationell nivå.

– Vi ser framtiden an med tillförsikt. På något sätt skall vi lösa det här.