2015-06-04 06:00

2015-06-04 06:00

Saknar klockan på hörnet

KARLSKOGA

En Karlskogabo som saknar den klocka som ”alltid” hängt vid urmakarhörnet i Ekmansbacken men som numera hänger i trappan till biblioteket.

Karlskogabon tycker att det sättas upp en ny klocka på torget i samband med att Alfred Nobels torg ska byggas om. Gärna en som också visar temperaturen.

I dag finns det bara klocka vid busstationen och både turister och många Karlskogabor skulle gärna ha tillbaka en klocka på torget, framhåller Karlskogabon i ett medborgarförslag till kommunen.

Karlskogabon tycker att det sättas upp en ny klocka på torget i samband med att Alfred Nobels torg ska byggas om. Gärna en som också visar temperaturen.

I dag finns det bara klocka vid busstationen och både turister och många Karlskogabor skulle gärna ha tillbaka en klocka på torget, framhåller Karlskogabon i ett medborgarförslag till kommunen.