2015-06-04 06:00

2015-06-04 06:00

Saknar dator på vårdboenden

KARLSKOGA

SPI Välfärden föreslår genom en motion från partiföreträdaren Leif Fredriksson att Karlskoga kommun installerar datorer på de vårdinrättningar som finns i kommunen.

Fredriksson menar att det kan göra livet bättre för de som finns på vårdinrättningarna om de kan kommunicera med barn, syskon, vänner och andra. Datorerna skulle även kunna användas till att sköta bankärenden.

SPI föreslår också att elever inom datorutbildningen kan avsätta några timmar i veckan och hjälpa till att lära ut hur man använder datorerna.

Fredriksson menar att det kan göra livet bättre för de som finns på vårdinrättningarna om de kan kommunicera med barn, syskon, vänner och andra. Datorerna skulle även kunna användas till att sköta bankärenden.

SPI föreslår också att elever inom datorutbildningen kan avsätta några timmar i veckan och hjälpa till att lära ut hur man använder datorerna.