2015-06-04 13:23

2015-06-04 13:23

Ingen kritik efter självmord

KARLSKOGA

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har utrett ett ärende där en man som hade kontakt med psykiatrin på Karlskoga lasarett valde at ta sitt liv.

Händelsen inkom till IVO genom en Lex Maria-anmälan.

Mannen var i kontakt med psykiatrin under nästan ett år innan han begick självmord. IVO har granskat händelsen och sjukhusets interna utredning utan att finna några brister, varför ärendet avslutas utan krav på vidare åtgärder.

Händelsen inkom till IVO genom en Lex Maria-anmälan.

Mannen var i kontakt med psykiatrin under nästan ett år innan han begick självmord. IVO har granskat händelsen och sjukhusets interna utredning utan att finna några brister, varför ärendet avslutas utan krav på vidare åtgärder.