2015-06-04 16:31

2015-06-04 16:31

Fokuserar på skolan och näringslivet

KARLSKOGA: Alliansen efterlyser bättre styrning av kommunens ekonomi

De tre kvarvarande Allianspartierna i Karlskoga presenterar ett gemensamt budgetförslag för 2016 som innehåller en stor satsning på skolorna men också andra riktade satsningar och synpunkter på den ekonomiska styrningen.

Den största satsningen i Moderaternas, Kristdemokraternas och Centerpartiets gemensamma budgetförslag ligger på skolan där oppositionspartierna vill ge ytterligare tusen kronor per elev, totalt 3,4 miljoner kronor.

– Vi lägger mycket tyngd på en bättre skola och även på förskolan. Har vi bättre uppmärksamhet på eleverna redan i förskolan kommer det att gå bättre för dem senare, säger Bengt Eklund (KD).

Nolltollerans

Allianspartierna vill ändra de omdiskuterade målsättningarna för kunskapskraven i årskurs nio liksom för mobbning och kränkande behandling. Här vill man att 100 respektive noll procent ska vara målsättningen oavsett hur läget ser ut för dagen.

– Man kan läsa de här målsättningarna på olika sätt men har vi nolltolerans mot mobbning kan målet inte vara något annat än noll procent, säger Inga-Lill Andersson (C).

Satsningen på skolan och andra förslag i Alliansens budget finansieras framför allt genom att minska socialnämndens ram med 6,8 miljoner kronor. Behovet av hemtjänst har minskat och trappstegsboende och annan verksamhet får klara sig utan extra tillskott.

– Det är radikalt färre äldre som har behov av hemtjänst. Äldre mår så mycket bättre i dag, säger Tony Ring (M).

Bemanningsenhet

Alliansen vill lägga ned kommunens bemanningsenhet som finns under kommunstyrelsen, en besparing på tre miljoner kronor enligt förslaget. Vikariekostnaderna försvinner inte men däremot onödiga overhead-kostnader för chefer och administration, menar man.

– Vi anser inte att den här typen av operativ verksamhet ska ligga under kommunstyrelsen, säger Tony Ring.

Bland de riktade satsningarna finns bland annat satsningar på biogasbilar, försök med gratis bussresor för pensionärer, koordinator för samverkan mellan företag och skola och en bättre integration för nyanlända.

På investeringssidan finns både en ny gång- och cykelbro över Timsälven och en snabb åtgärd av cykelbanan över torget.

– Vi vill inte föregå medborgardialogen men alla är eniga om en sak och det är att cykelbanan ska bort, säger Tony Ring.

Alliansen lyfter även upp näringslivsutvecklingen i Karlskoga. De vill ha utbildning om företagande för politiker och tjänstemän, bättre service till företagen och mer stöd till nyföretagande.

Näringsliv

– Det handlar om att få i gång dialogen med företagen och skapa ett bättre näringslivsklimat, säger Bengt Eklund.

Partierna vill också öka andelen externa utövare i den kommunala verksamheten.

– Till exempel inom hemtjänsten. Det skapar effektivare sätt att arbeta tack vare konkurrens och det blir troligen bättre ekonomiskt också, säger Bengt Eklund.

Slutligen vill Alliansen se över den ekonomiska styrningen. De vill ha en ren köp och sälj inom kostverksamheten, översyn av finanspolicyn och en ny resursfördelningsmodell. De vill också ge kommunens chefer bättre kunskaper om ekonomi.

Ordning och reda

– Ska det vara ordning och reda i ekonomin måste man veta hur en budget fungerar och man måste kunna följa den också, säger Inga-Lill Andersson.

Den största satsningen i Moderaternas, Kristdemokraternas och Centerpartiets gemensamma budgetförslag ligger på skolan där oppositionspartierna vill ge ytterligare tusen kronor per elev, totalt 3,4 miljoner kronor.

– Vi lägger mycket tyngd på en bättre skola och även på förskolan. Har vi bättre uppmärksamhet på eleverna redan i förskolan kommer det att gå bättre för dem senare, säger Bengt Eklund (KD).

Nolltollerans

Allianspartierna vill ändra de omdiskuterade målsättningarna för kunskapskraven i årskurs nio liksom för mobbning och kränkande behandling. Här vill man att 100 respektive noll procent ska vara målsättningen oavsett hur läget ser ut för dagen.

– Man kan läsa de här målsättningarna på olika sätt men har vi nolltolerans mot mobbning kan målet inte vara något annat än noll procent, säger Inga-Lill Andersson (C).

Satsningen på skolan och andra förslag i Alliansens budget finansieras framför allt genom att minska socialnämndens ram med 6,8 miljoner kronor. Behovet av hemtjänst har minskat och trappstegsboende och annan verksamhet får klara sig utan extra tillskott.

– Det är radikalt färre äldre som har behov av hemtjänst. Äldre mår så mycket bättre i dag, säger Tony Ring (M).

Bemanningsenhet

Alliansen vill lägga ned kommunens bemanningsenhet som finns under kommunstyrelsen, en besparing på tre miljoner kronor enligt förslaget. Vikariekostnaderna försvinner inte men däremot onödiga overhead-kostnader för chefer och administration, menar man.

– Vi anser inte att den här typen av operativ verksamhet ska ligga under kommunstyrelsen, säger Tony Ring.

Bland de riktade satsningarna finns bland annat satsningar på biogasbilar, försök med gratis bussresor för pensionärer, koordinator för samverkan mellan företag och skola och en bättre integration för nyanlända.

På investeringssidan finns både en ny gång- och cykelbro över Timsälven och en snabb åtgärd av cykelbanan över torget.

– Vi vill inte föregå medborgardialogen men alla är eniga om en sak och det är att cykelbanan ska bort, säger Tony Ring.

Alliansen lyfter även upp näringslivsutvecklingen i Karlskoga. De vill ha utbildning om företagande för politiker och tjänstemän, bättre service till företagen och mer stöd till nyföretagande.

Näringsliv

– Det handlar om att få i gång dialogen med företagen och skapa ett bättre näringslivsklimat, säger Bengt Eklund.

Partierna vill också öka andelen externa utövare i den kommunala verksamheten.

– Till exempel inom hemtjänsten. Det skapar effektivare sätt att arbeta tack vare konkurrens och det blir troligen bättre ekonomiskt också, säger Bengt Eklund.

Slutligen vill Alliansen se över den ekonomiska styrningen. De vill ha en ren köp och sälj inom kostverksamheten, översyn av finanspolicyn och en ny resursfördelningsmodell. De vill också ge kommunens chefer bättre kunskaper om ekonomi.

Ordning och reda

– Ska det vara ordning och reda i ekonomin måste man veta hur en budget fungerar och man måste kunna följa den också, säger Inga-Lill Andersson.