2015-05-27 06:00

2015-05-27 12:38

Lyfte fram lasarettet

KARLSKOGA: En av finalisterna i International Team Exellence Award

Under fyra dagar visade Karlskoga lasarett upp sig i Nashville, USA. I fokus var det omfattande förbättringsarbete som genomförts på sjukhuset och vinsterna som det medfört för patienter, medarbetare och ekonomin.

Karlskoga lasarett har gång på gång prisats för sitt förebyggande arbete vad gäller trycksår och belastningsskador. I juni förra året mottog lasarettet kvalitetspriset Swedish Team Exellence Award och Lennart Sandholmpriset.

Utmärkelsen innebar också att Karlskoga lasarett fick visa upp sig på International Team Exellence Award i Nashville, USA, i början av maj.

– Det är en multinationell konferens med 4 000 deltagare och 39 olika team som presenterade sitt förbättringsarbete. Vi var det enda sjukhuset som var med och en av tre representanter från Europeiska länder, säger Ing-Marie Larsson, kvalitets och utvecklingschef.

”Stort intresse”

Under den fyra dagar långa konferensen representerade hon och utbildningsledaren Solveig Torensjö Karlskoga lasarett. Bland annat höll de en 45-minuter lång presentation om lasarettets förbättringsarbete.

– Salen var fullsatt, med nära 100 personer, och det var ett stort intresse efteråt och vi fick många frågor från andra som är verksamma inom sjukvård, säger Ing-Marie Larsson.

Förbättringsarbetet har pågått i 20 års tid och hur effektivt arbetet har implementerats är unikt, både nationellt och internationellt. Antalet trycksår har minskat, likaså antalet sjukskrivningar och skador som har orsak i förflyttning och belastning, samtidigt som kostnaderna har sjunkit.

Färre skador

På Karlskoga lasarett ligger andelen uppkomna trycksår mellan en och två procent, jämfört med cirka åtta procent på andra sjukhus i Sverige. Räknas kommunala vård- och omsorgsinstanser med är siffran 15 procent. Andra länder kan ligga ännu högre, menar Ing-Marie Larsson, och tar Kanada som exempel med uppemot 25 procent.

Både arbetsmiljöverket och Sveriges kommuner och landsting, SKL, har lyft fram Karlskoga lasarett som ett exempel på ett lyckat kvalitetsarbete. Lasarettet har fått dela med sig av sitt koncept under flera studiebesök och utbildningar. I mars deltog Ing-Marie Larsson och Solveig Torensjö i en europeisk sjukvårdskonferens i Paris där de berättade om förbättringsarbetet.

Ett helhetsgrepp

Det som särskiljer Karlskoga lasarett är att arbetet med bland annat trycksår, förflyttning, arbetsmiljö och hjälpmedel, har samlats ihop. Arbetet är ständigt pågående, bedrivs på alla nivåer inom organisationen och följs kontinuerligt upp.

– Där ingår även faktorer som stress, symptom, kultur och attityder. Vi har satt ihop allt och har ett helhetstänk, säger Solveig Torensjö.

Satsningen för att konceptet ska fungera är stor, både vad gäller arbete och kostnader, vilket är ett argument de ofta får höra från andra vårdinstanser. De menar dock, och bevisar det också, att arbetssättet lönar sig. På en tioårsperiod har Karlskoga lasarett minskat sina kostnader med 6,4 miljoner kronor.

Även på konferensen var det den ekonomiska vinsten som väckte störst intresse. Några intressenter uttryckte även en förhoppning om framtida samarbete.

– Vi är verkligen stolta över att få visa upp Karlskoga lasarett och det som hela sjukhuset, alla medarbetare, jobbar med, säger Ing-Marie Larsson.

Karlskoga lasarett har gång på gång prisats för sitt förebyggande arbete vad gäller trycksår och belastningsskador. I juni förra året mottog lasarettet kvalitetspriset Swedish Team Exellence Award och Lennart Sandholmpriset.

Utmärkelsen innebar också att Karlskoga lasarett fick visa upp sig på International Team Exellence Award i Nashville, USA, i början av maj.

– Det är en multinationell konferens med 4 000 deltagare och 39 olika team som presenterade sitt förbättringsarbete. Vi var det enda sjukhuset som var med och en av tre representanter från Europeiska länder, säger Ing-Marie Larsson, kvalitets och utvecklingschef.

”Stort intresse”

Under den fyra dagar långa konferensen representerade hon och utbildningsledaren Solveig Torensjö Karlskoga lasarett. Bland annat höll de en 45-minuter lång presentation om lasarettets förbättringsarbete.

– Salen var fullsatt, med nära 100 personer, och det var ett stort intresse efteråt och vi fick många frågor från andra som är verksamma inom sjukvård, säger Ing-Marie Larsson.

Förbättringsarbetet har pågått i 20 års tid och hur effektivt arbetet har implementerats är unikt, både nationellt och internationellt. Antalet trycksår har minskat, likaså antalet sjukskrivningar och skador som har orsak i förflyttning och belastning, samtidigt som kostnaderna har sjunkit.

Färre skador

På Karlskoga lasarett ligger andelen uppkomna trycksår mellan en och två procent, jämfört med cirka åtta procent på andra sjukhus i Sverige. Räknas kommunala vård- och omsorgsinstanser med är siffran 15 procent. Andra länder kan ligga ännu högre, menar Ing-Marie Larsson, och tar Kanada som exempel med uppemot 25 procent.

Både arbetsmiljöverket och Sveriges kommuner och landsting, SKL, har lyft fram Karlskoga lasarett som ett exempel på ett lyckat kvalitetsarbete. Lasarettet har fått dela med sig av sitt koncept under flera studiebesök och utbildningar. I mars deltog Ing-Marie Larsson och Solveig Torensjö i en europeisk sjukvårdskonferens i Paris där de berättade om förbättringsarbetet.

Ett helhetsgrepp

Det som särskiljer Karlskoga lasarett är att arbetet med bland annat trycksår, förflyttning, arbetsmiljö och hjälpmedel, har samlats ihop. Arbetet är ständigt pågående, bedrivs på alla nivåer inom organisationen och följs kontinuerligt upp.

– Där ingår även faktorer som stress, symptom, kultur och attityder. Vi har satt ihop allt och har ett helhetstänk, säger Solveig Torensjö.

Satsningen för att konceptet ska fungera är stor, både vad gäller arbete och kostnader, vilket är ett argument de ofta får höra från andra vårdinstanser. De menar dock, och bevisar det också, att arbetssättet lönar sig. På en tioårsperiod har Karlskoga lasarett minskat sina kostnader med 6,4 miljoner kronor.

Även på konferensen var det den ekonomiska vinsten som väckte störst intresse. Några intressenter uttryckte även en förhoppning om framtida samarbete.

– Vi är verkligen stolta över att få visa upp Karlskoga lasarett och det som hela sjukhuset, alla medarbetare, jobbar med, säger Ing-Marie Larsson.