2015-05-25 06:00

2015-05-25 06:00

Blandat resultat för regionen

REGION ÖREBRO LÄN: Näringslivsstudie

En studie av näringslivet omfattande 9584 aktiebolag inom Region Örebro län visar att många företag har god tillväxt. Men studien visar också att det inte finns lokal arbetskraft till yrken som kräver längre utbildning.

De aktiebolag som analysföretaget Bisnode frågat på uppdrag av Region Örebro län har sammanlagt 67 791 anställda. Företag med en till 50 anställda visar tillväxt och de företag som har 51 till 100 anställda har rapporterat god tillväxt. De här företagen anser sig också ha god konkurrenskraft.

Det är raka motsatsen för företag med 101 till 500 anställda. Där är konkurrenskraften svag och företagsledarna räknar med att det blir uppsägningar.

De branscher som växer snabbast är hälso- och sjukvård, besöksnäringen samt it-telekom.

Irén Lejegren (S), ordförande i nämnden för regional tillväxt, konstaterar att Örebro är näringslivets motor.

– Det är mycket stark dominans av Örebro som är motor i länet, konstaterar Irén Lejegren och hänvisar till studien som visar på låg företagstillväxt i fem kommuner och minskad sysselsättning i flertalet kommuner.

De aktiebolag som analysföretaget Bisnode frågat på uppdrag av Region Örebro län har sammanlagt 67 791 anställda. Företag med en till 50 anställda visar tillväxt och de företag som har 51 till 100 anställda har rapporterat god tillväxt. De här företagen anser sig också ha god konkurrenskraft.

Det är raka motsatsen för företag med 101 till 500 anställda. Där är konkurrenskraften svag och företagsledarna räknar med att det blir uppsägningar.

De branscher som växer snabbast är hälso- och sjukvård, besöksnäringen samt it-telekom.

Irén Lejegren (S), ordförande i nämnden för regional tillväxt, konstaterar att Örebro är näringslivets motor.

– Det är mycket stark dominans av Örebro som är motor i länet, konstaterar Irén Lejegren och hänvisar till studien som visar på låg företagstillväxt i fem kommuner och minskad sysselsättning i flertalet kommuner.