2015-05-24 20:58

2015-05-24 20:58

Brand i ställverk

KARLSKOGA

Räddningstjänsten ryckte strax efter klockan tio på lördagskvällen ut till Bharat Forge Kilsta. Automatlarmet hade utlösts på grund av en mindre brand i ett ställverk.

Eljouren gjorde ställverket strömlöst och därefter kunde räddningstjänsten släcka branden med hjälp av en handbrandsläckare.

Eljouren gjorde ställverket strömlöst och därefter kunde räddningstjänsten släcka branden med hjälp av en handbrandsläckare.