2015-05-22 06:00

2015-05-22 09:23

Fler sjukskrivs längre

KARLSKOGA: Sjukfrånvaron ökar bland kommunens anställda

Sjukfrånvaron fortsätter att öka bland Karlskoga kommuns anställda. Den största ökningen står långtidssjukskrivna kvinnor för.

– Men det ingen enskild förklaring till att fler blir långtidssjukskrivna, säger kommunens personalchef Lone Atterstig.

Från mitten av 2000-talet har sjukfrånvaron bland kommunens anställda ökat för varje år.

– Förra året var sjukfrånvaron 7,1 procent mot sex procent 2013, säger Annika Ljungberg, personalspecialist på kommunen.

Den största orsaken till ökningen är inte att flera blir sjuka, utan att allt fler blir långtidssjukskrivna.

Fler kvinnor

Störst är ökningen bland kvinnor över 50 år som är sjukskrivna i över tre månader. Vilket delvis kan förklaras med att majoriteten av de anställda är kvinnor. Kommunen har runt 2 500 anställda, av dem är 83 procent kvinnor och 45 procent över 50 år.

En del av dem som har blivit långtidssjukskrivna har jobbat länge inom tyngre yrken inom vård- och omsorg.

– Men många är långtidssjukskrivna av andra orsaker än arbetsrelaterade skador, det kan röra sig om svåra sjukdomar som cancer, fortsätter Lone Attestig.

Uppsatta mål

Att sjukfrånvaron ökar har fått politikerna att engagera sig.

– Kommunstyrelsens arbetsutskott tog tag i situationen när sjukfrånvaron började öka, säger Lone Atterstig.

Förra året gav politikerna personalavdelningen i uppdrag att utreda sjukfrånvaron. Annika Ljunggren har besökt alla förvaltningarna för att prata med chefer och andra anställda.

– Nu har alla förvaltningar fått mål att arbeta efter för att minska sjukfrånvaron, säger hon.

Dålig chef hälsofara

Enligt Försäkringskassans prognos kommer sjukfrånvaron fortsätta att öka i år, men sedan beräknas den avta. Kommunen anser inte att ökningen förra året är alarmerande, men att den bör utredas.

Ett sätt är att koppla medarbetarenkäten som gjordes i höstas till sjukfrånvaron.

– Bra ledarskap, att man känner sig delaktig och kan påverka sitt arbete är faktorer som minskar sjukfrånvaron. Att man trivs på jobbet påverkar hälsan, säger Lone Atterstig.

Från mitten av 2000-talet har sjukfrånvaron bland kommunens anställda ökat för varje år.

– Förra året var sjukfrånvaron 7,1 procent mot sex procent 2013, säger Annika Ljungberg, personalspecialist på kommunen.

Den största orsaken till ökningen är inte att flera blir sjuka, utan att allt fler blir långtidssjukskrivna.

Fler kvinnor

Störst är ökningen bland kvinnor över 50 år som är sjukskrivna i över tre månader. Vilket delvis kan förklaras med att majoriteten av de anställda är kvinnor. Kommunen har runt 2 500 anställda, av dem är 83 procent kvinnor och 45 procent över 50 år.

En del av dem som har blivit långtidssjukskrivna har jobbat länge inom tyngre yrken inom vård- och omsorg.

– Men många är långtidssjukskrivna av andra orsaker än arbetsrelaterade skador, det kan röra sig om svåra sjukdomar som cancer, fortsätter Lone Attestig.

Uppsatta mål

Att sjukfrånvaron ökar har fått politikerna att engagera sig.

– Kommunstyrelsens arbetsutskott tog tag i situationen när sjukfrånvaron började öka, säger Lone Atterstig.

Förra året gav politikerna personalavdelningen i uppdrag att utreda sjukfrånvaron. Annika Ljunggren har besökt alla förvaltningarna för att prata med chefer och andra anställda.

– Nu har alla förvaltningar fått mål att arbeta efter för att minska sjukfrånvaron, säger hon.

Dålig chef hälsofara

Enligt Försäkringskassans prognos kommer sjukfrånvaron fortsätta att öka i år, men sedan beräknas den avta. Kommunen anser inte att ökningen förra året är alarmerande, men att den bör utredas.

Ett sätt är att koppla medarbetarenkäten som gjordes i höstas till sjukfrånvaron.

– Bra ledarskap, att man känner sig delaktig och kan påverka sitt arbete är faktorer som minskar sjukfrånvaron. Att man trivs på jobbet påverkar hälsan, säger Lone Atterstig.