2015-05-22 06:00

2015-05-22 09:23

Fler korttidssjukskrivna

DEGERFORS: Sjukfrånvaron ökar även i Degerfors

Även i Degerfors ökar sjukfrånvaron bland kommunens anställda. Men där är det tvärsom mot i Karlskoga.

– Långtidssjukskrivningarna ökar inte, däremot ökar den upprepade korttidsfrånvaron, säger kommunens personalchef Jarno Saukko.

Jarno Saukko berättar att sjukfrånvaron bland anställda i Degerfors kommun också har ökat lite för varje år under 2010-talet. Förra året låg den på 5,98 procent, jämfört med 5,82 procent 2013.

– Hos oss ökar den upprepade korttidsfrånvaron, alltså att anställda är sjuka flera gånger under ett år, säger Jarno Saukko.

Kostar mycket pengar

Den upprepade korttidsfrånvaron kostar kommunen mycket pengar i sjukersättning och vikarielöner. Det blir även störningar i verksamheten om delar av personalen ofta är borta på grund av sjukdom.

– Under hösten har vi infört olika verktyg för att stötta våra chefer i arbetet med att minska korttidsfrånvaron. Vi samarbetar också med företagshälsovården och ska fortsätta att utveckla kartläggningen av enskilda arbetsplatser och arbetslag där vi ser en hög sjukfrånvaro.

Toppar och dalar

Sjukfrånvaron är högst inom socialförvaltningen och kultur- och utbildningsförvaltningen, som är de två största förvaltningarna. Jarno Saukko berättar att sjukfrånvaron har toppar och dalar under året.

– Vi ser att sjukfrånvaron följer ett mönster. Vi har en topp i februari och en topp i oktober varje år, men så är det nog på alla arbetsplatser.

Jarno Saukko berättar att sjukfrånvaron bland anställda i Degerfors kommun också har ökat lite för varje år under 2010-talet. Förra året låg den på 5,98 procent, jämfört med 5,82 procent 2013.

– Hos oss ökar den upprepade korttidsfrånvaron, alltså att anställda är sjuka flera gånger under ett år, säger Jarno Saukko.

Kostar mycket pengar

Den upprepade korttidsfrånvaron kostar kommunen mycket pengar i sjukersättning och vikarielöner. Det blir även störningar i verksamheten om delar av personalen ofta är borta på grund av sjukdom.

– Under hösten har vi infört olika verktyg för att stötta våra chefer i arbetet med att minska korttidsfrånvaron. Vi samarbetar också med företagshälsovården och ska fortsätta att utveckla kartläggningen av enskilda arbetsplatser och arbetslag där vi ser en hög sjukfrånvaro.

Toppar och dalar

Sjukfrånvaron är högst inom socialförvaltningen och kultur- och utbildningsförvaltningen, som är de två största förvaltningarna. Jarno Saukko berättar att sjukfrånvaron har toppar och dalar under året.

– Vi ser att sjukfrånvaron följer ett mönster. Vi har en topp i februari och en topp i oktober varje år, men så är det nog på alla arbetsplatser.