2015-05-19 06:00

2015-05-19 06:00

Explosion av barkborrar

LÄNET: Övervakning av Skogsstyrelsen igång

– Det blir en spännande tid framöver. På enstaka platser kan det bli rejält med granbarkborrar, säger Gunnar Isacsson, expert på Skogsstyrelsen.

Just nu har Skogsstyrelsen inlett den årliga övervakningen av granbarkborrens svärmning i länen. Det är en viktig insats för att motverka omfattande skogsskador.

I Örebro har man satt ut fällor på tre platser men än så länge har man inte sett någon större mängd av granbarkborrar på dessa platser.

Två generationer

Blir det bara varmt, runt 18 grader, kommer det att hända saker enligt experten.

– Det är då som honorna ligger i startgroparna och lägger sina ägg.

Honan lägger ägg i barkspringor på angripna träd. Larven är ett glupskt rovdjur som letar sig ner i barkborregångarna och äter barkborrens ägg och larver.

– Det kan finnas två generationer nu – en som inte observerades förra året eftersom svärmningen kom i gång sent i fjol, menar Isacsson.

Nu kartlägger man när granbarkborren svärmar och genom det kan Skogsstyrelsen ge skogsägare vägledning om hur många veckor de har på sig att få ut skadat virke ut skogen.

Massangrepp

– Virket måste transporteras bort från skogen senast 1 juli i södra Sverige och 15 juli i norra Sverige. Då kan massangreppen på skogen förhindras, säger Gunnar Isacsson.

När svärmningen skett kan granvirke som är grövre än tio centimeter och som avverkats innan svärmningen vara angripet. Det måste därför vara ute ur skogen i god tid innan den nya generationen granbarkborrar lämnar virket.

Just nu har Skogsstyrelsen inlett den årliga övervakningen av granbarkborrens svärmning i länen. Det är en viktig insats för att motverka omfattande skogsskador.

I Örebro har man satt ut fällor på tre platser men än så länge har man inte sett någon större mängd av granbarkborrar på dessa platser.

Två generationer

Blir det bara varmt, runt 18 grader, kommer det att hända saker enligt experten.

– Det är då som honorna ligger i startgroparna och lägger sina ägg.

Honan lägger ägg i barkspringor på angripna träd. Larven är ett glupskt rovdjur som letar sig ner i barkborregångarna och äter barkborrens ägg och larver.

– Det kan finnas två generationer nu – en som inte observerades förra året eftersom svärmningen kom i gång sent i fjol, menar Isacsson.

Nu kartlägger man när granbarkborren svärmar och genom det kan Skogsstyrelsen ge skogsägare vägledning om hur många veckor de har på sig att få ut skadat virke ut skogen.

Massangrepp

– Virket måste transporteras bort från skogen senast 1 juli i södra Sverige och 15 juli i norra Sverige. Då kan massangreppen på skogen förhindras, säger Gunnar Isacsson.

När svärmningen skett kan granvirke som är grövre än tio centimeter och som avverkats innan svärmningen vara angripet. Det måste därför vara ute ur skogen i god tid innan den nya generationen granbarkborrar lämnar virket.