2015-05-18 06:00

2015-05-19 09:17

Runt 1000 starter per år – 95 procent är småplan

KARLSKOGA: Entusiaster väntade förgäves på Daisy från 1943

Det blev inget besök av Daisy i Karlskoga i helgen. Ett tiotal entusiaster hade samlats på Karlskoga flygplats för att möta den omtalade DC-3:an, men vädret ansågs för dåligt och flygningen från Västerås till Karlskoga ställdes in.

– Tråkigt, men vi hoppas att den kan komma vid ett annat tillfälle, säger Lars-Åke Eriksson på Karlskoga flygplats.

Daisy är alltså ett veteranflygplan från 1943 och som bland annat fanns med på D-dagen i Normandie i Frankrike under andra världskriget. Det berättar Björn Jonsson som är medlem i föreningen Flygande veteraner och på plats i Karlskoga för att se Daisy landa.

En upplevelse

– Jag är intresserad av flyg och i synnerhet äldre maskiner och har också deltagit i en resa med Daisy till Gotland. En upplevelse som verkligen var värd vad den kostade. Vi flög på 500 meters höjd och det tog en timme ungefär. En upplevelse att flyga på så låg höjd, förklarar han.

Han kommer i samspråk med en annan entusiast, Mats Karlsson, som är medlem i Värmlands bussveteraner. Meningen var att sällskapet som anlände med Daisy till Karlskoga skulle transporteras vidare på en Värmländsk matresa till olika gårdar i östra Värmland och resan skulle göras med en veteranbuss i karavan med andra veteranbilar.

Bertil Karlsson, som bor ganska nära flygplatsen hade också tagit sig dit för att se landningen.

– Jag tycker det är kul att gå hit och titta när det händer något, det kunde gärna vara lite mer aktiviteter, säger Bertil som i övrigt ser fram mot stundande motorsportveckan.

– Då blir det grejer här med dragracing, konstaterar han nöjt.

Körutbildning

Hur ser det ut i övrigt då med aktiviteter på Karlskoga flygplats? Lars-Åke Eriksson hoppas som sagt på en ny chans för Daisy och i övrigt finns en del annat på gång. Bland annat gäller det ett samarbete med landstinget som kommande vecka anordnar körutbildning på sina nya ambulanser. Lokalt utnyttjas även flygplatsen för körkortsutbildning för motorcykel där man gör undanmanövertester.

När det gäller flygverksamheten så görs i dag ungefär 1000 starter årligen.

– Det handlar då till 95 procent om småflyg. Till exempel står segelflyget för en hel del starter. Vi har även brandflyg som startar i klubbens regi där vi flyger ideellt och får ersättning för driftkostnaderna, berättar Lars-Åke Eriksson.

Positivt inställd

För ett par år sedan tappade man dock ett större anslag från Karlskoga kommun och det har inneburit att alla inflygningshjälpmedel tagits bort.

– Instrumentflygningen finns inte kvar och det gör att det professionella flyget inte kan gå ner här om det är dåligt väder, så det är stor skillnad mot tidigare, säger Lars-Åke Eriksson.

Stöd från kommunen får man dock fortfarande och även hjälp om det behövs större insatser när det gäller fastighetsunderhållet.

– Kommunen är positivt inställd till flygplatsen, men det blev för dyrt med den kontroll som krävdes för instrumentflygningen och bara avgiften till Luftfartsverket gick på över 70 000 kronor.

Jet Power

Förutom småflyget så görs också ett antal helikopterflygningar och dessutom har FMV en del tester med obemannat flyg. Budgeten för hela flygplatsens verksamhet har dock gått ner från 600-700 000 kronor per år till dagens 270 000.

– Förutom kommunalt bidrag får vi också in en del på att andra vill utnyttja fältet, säger Lars-Åke.

Det gäller till exempel då under motorsportveckan i juni och det som kallas Jet Power träff i början av juli.

– Det är Karlskoga Modellflygklubb som arrangerar och när det gäller jetmodellflyg vill man ha lite större utrymme än det man kan erbjuda på sitt eget fält, förklarar Lars-Åke Eriksson.

Aktiebolag

Flygfältet drivs i dag som ett privat aktiebolag på ideell basis. Det ideella inslaget i verksamheten är för övrigt stort överlag. Förutom då nämnda brandflyget så är man sex personer som delar på en jourtjänst för att ha viss beredskap och hjälpa till om det kommer oannonserat flyg som vill landa i Karlskoga.

– Tråkigt, men vi hoppas att den kan komma vid ett annat tillfälle, säger Lars-Åke Eriksson på Karlskoga flygplats.

Daisy är alltså ett veteranflygplan från 1943 och som bland annat fanns med på D-dagen i Normandie i Frankrike under andra världskriget. Det berättar Björn Jonsson som är medlem i föreningen Flygande veteraner och på plats i Karlskoga för att se Daisy landa.

En upplevelse

– Jag är intresserad av flyg och i synnerhet äldre maskiner och har också deltagit i en resa med Daisy till Gotland. En upplevelse som verkligen var värd vad den kostade. Vi flög på 500 meters höjd och det tog en timme ungefär. En upplevelse att flyga på så låg höjd, förklarar han.

Han kommer i samspråk med en annan entusiast, Mats Karlsson, som är medlem i Värmlands bussveteraner. Meningen var att sällskapet som anlände med Daisy till Karlskoga skulle transporteras vidare på en Värmländsk matresa till olika gårdar i östra Värmland och resan skulle göras med en veteranbuss i karavan med andra veteranbilar.

Bertil Karlsson, som bor ganska nära flygplatsen hade också tagit sig dit för att se landningen.

– Jag tycker det är kul att gå hit och titta när det händer något, det kunde gärna vara lite mer aktiviteter, säger Bertil som i övrigt ser fram mot stundande motorsportveckan.

– Då blir det grejer här med dragracing, konstaterar han nöjt.

Körutbildning

Hur ser det ut i övrigt då med aktiviteter på Karlskoga flygplats? Lars-Åke Eriksson hoppas som sagt på en ny chans för Daisy och i övrigt finns en del annat på gång. Bland annat gäller det ett samarbete med landstinget som kommande vecka anordnar körutbildning på sina nya ambulanser. Lokalt utnyttjas även flygplatsen för körkortsutbildning för motorcykel där man gör undanmanövertester.

När det gäller flygverksamheten så görs i dag ungefär 1000 starter årligen.

– Det handlar då till 95 procent om småflyg. Till exempel står segelflyget för en hel del starter. Vi har även brandflyg som startar i klubbens regi där vi flyger ideellt och får ersättning för driftkostnaderna, berättar Lars-Åke Eriksson.

Positivt inställd

För ett par år sedan tappade man dock ett större anslag från Karlskoga kommun och det har inneburit att alla inflygningshjälpmedel tagits bort.

– Instrumentflygningen finns inte kvar och det gör att det professionella flyget inte kan gå ner här om det är dåligt väder, så det är stor skillnad mot tidigare, säger Lars-Åke Eriksson.

Stöd från kommunen får man dock fortfarande och även hjälp om det behövs större insatser när det gäller fastighetsunderhållet.

– Kommunen är positivt inställd till flygplatsen, men det blev för dyrt med den kontroll som krävdes för instrumentflygningen och bara avgiften till Luftfartsverket gick på över 70 000 kronor.

Jet Power

Förutom småflyget så görs också ett antal helikopterflygningar och dessutom har FMV en del tester med obemannat flyg. Budgeten för hela flygplatsens verksamhet har dock gått ner från 600-700 000 kronor per år till dagens 270 000.

– Förutom kommunalt bidrag får vi också in en del på att andra vill utnyttja fältet, säger Lars-Åke.

Det gäller till exempel då under motorsportveckan i juni och det som kallas Jet Power träff i början av juli.

– Det är Karlskoga Modellflygklubb som arrangerar och när det gäller jetmodellflyg vill man ha lite större utrymme än det man kan erbjuda på sitt eget fält, förklarar Lars-Åke Eriksson.

Aktiebolag

Flygfältet drivs i dag som ett privat aktiebolag på ideell basis. Det ideella inslaget i verksamheten är för övrigt stort överlag. Förutom då nämnda brandflyget så är man sex personer som delar på en jourtjänst för att ha viss beredskap och hjälpa till om det kommer oannonserat flyg som vill landa i Karlskoga.