2015-05-09 06:00

2015-05-11 09:00

Ny specialistklinik på lasarettet

KARLSKOGA: Samlar länets specialistvård av venösa sjukdomar till Karlskoga

I september öppnar venöst centrum på Karlskoga som blir en länsklinik för behandling av åderbråck och bensår. Kliniken ska ha fem läkare, två finns redan i Karlskoga och övriga hämtas från Örebro och Lindesberg.

Koncentrationen av vård för venösa sjukdomar till Karlskoga lasarett är en del av den omorganisation av sjukvården som genomförs i Region Örebro län. Cancerkirurgin samlas i Örebro och operation av grå starr i Lindesberg.

– Vi samlar mycket kompetens och det föder intresse för sjukdomsgruppen och på sikt också forskning, säger kirurgen Stefan Eldholm som blir verksamhetschef för venöst centrum.

Eldholm som i dag är verksamhetschef för kirurgkliniken på Karlskoga lasarett menar att det finns flera fördelar med att samla kompetensen på ett ställe. Får läkarna möjlighet att specialisera sig ännu mer blir de både duktigare och mer effektiva.

Det blir också lättare att ha en gemensam tolkning av hur vården ska bedrivas, så är det inte i dag i Örebro län.

– Att det blev Karlskoga bottnar i att vi har intresserade kirurger här och att vi har varit tidigt ute med att använda nya tekniker, säger Eldholm.

Sex patienter per dag

Årligen söker ungefär 700 patienter i Region Örebro län vård för venösa besvär och av dessa får hälften kirurgiska åtgärder. Eldholm räknar med att de ska kunna ta emot sex patienter per dag som befinner sig i olika skeden i vården.

Venösa sjukdomar yttrar sig i att blodkärlen i benen inte fungerar som de ska och att blodet stannar kvar i benen. I lindrigare fall hjälper stödstrumpor eller kompressioner men i svårare fall behövs kirurgi.

Traditionellt tas de krånglande blodkärlen tas bort men i Karlskoga används också en nyare metod där kärlen sluts med hjälp av värme.

– Det här ger samma resultat som öppen kirurgi men patienten behöver inte sövas. Det räcker med lokalbedövning och patienten är vaken, säger Eldholm.

Den befintliga kirurgkliniken i Karlskoga påverkas bara marginellt av förändringarna, menar Eldholm.

– Man kan se det här som en liten knopp på kirurgkliniken. Vi får mer högspecialiserad och högteknologisk vård och mer av universitetssjukhusvård, säger han.

Just nu byggs en helt ny och 200 kvadratmeter stor mottagning inne på lasarettet där Apoteket tidigare haft lokaler. Bygget började för två veckor sedan och ska stå klart 1 september.

Koncentrationen av vård för venösa sjukdomar till Karlskoga lasarett är en del av den omorganisation av sjukvården som genomförs i Region Örebro län. Cancerkirurgin samlas i Örebro och operation av grå starr i Lindesberg.

– Vi samlar mycket kompetens och det föder intresse för sjukdomsgruppen och på sikt också forskning, säger kirurgen Stefan Eldholm som blir verksamhetschef för venöst centrum.

Eldholm som i dag är verksamhetschef för kirurgkliniken på Karlskoga lasarett menar att det finns flera fördelar med att samla kompetensen på ett ställe. Får läkarna möjlighet att specialisera sig ännu mer blir de både duktigare och mer effektiva.

Det blir också lättare att ha en gemensam tolkning av hur vården ska bedrivas, så är det inte i dag i Örebro län.

– Att det blev Karlskoga bottnar i att vi har intresserade kirurger här och att vi har varit tidigt ute med att använda nya tekniker, säger Eldholm.

Sex patienter per dag

Årligen söker ungefär 700 patienter i Region Örebro län vård för venösa besvär och av dessa får hälften kirurgiska åtgärder. Eldholm räknar med att de ska kunna ta emot sex patienter per dag som befinner sig i olika skeden i vården.

Venösa sjukdomar yttrar sig i att blodkärlen i benen inte fungerar som de ska och att blodet stannar kvar i benen. I lindrigare fall hjälper stödstrumpor eller kompressioner men i svårare fall behövs kirurgi.

Traditionellt tas de krånglande blodkärlen tas bort men i Karlskoga används också en nyare metod där kärlen sluts med hjälp av värme.

– Det här ger samma resultat som öppen kirurgi men patienten behöver inte sövas. Det räcker med lokalbedövning och patienten är vaken, säger Eldholm.

Den befintliga kirurgkliniken i Karlskoga påverkas bara marginellt av förändringarna, menar Eldholm.

– Man kan se det här som en liten knopp på kirurgkliniken. Vi får mer högspecialiserad och högteknologisk vård och mer av universitetssjukhusvård, säger han.

Just nu byggs en helt ny och 200 kvadratmeter stor mottagning inne på lasarettet där Apoteket tidigare haft lokaler. Bygget började för två veckor sedan och ska stå klart 1 september.