2015-05-08 06:00

2015-10-04 10:13

Vill utvidga reservat i Lokadalen

KARLSKOGA: Reproducerande bestånd av flodpärlmusslan

Länsstyrelsen vill utöka det befintliga naturreservatet i Lokaldalen till att omfatta en lång sträcka längs båda sidor av Trösälven, nära länsväg 205.

Det befintliga naturreservatet Lokadalen ligger i Hällefors kommun men med utökningen kommer det att fortsätta en bit in i Karlskoga kommun och även hänga samman med de nuvarande naturreservaten Blecktjärnsskogen och Murstensdalen. I Trösälven finns reproducerande bestånd av den hotade flodpärlmusslan och det finns flera skyddsvärda arter i skogen vid älven. Förslaget är nu ute på remiss.

Det befintliga naturreservatet Lokadalen ligger i Hällefors kommun men med utökningen kommer det att fortsätta en bit in i Karlskoga kommun och även hänga samman med de nuvarande naturreservaten Blecktjärnsskogen och Murstensdalen. I Trösälven finns reproducerande bestånd av den hotade flodpärlmusslan och det finns flera skyddsvärda arter i skogen vid älven. Förslaget är nu ute på remiss.