2015-05-08 06:00

2015-05-08 09:49

Minus kan justeras till plus

DEGERFORS: Ekonomiska läget för Degerfors kommun såhär långt i år

Degerfors kommun tycks gå mot ett underskott på 3,1 miljoner kronor vid årets slut. Men genom vissa justeringar kan det i stället vändas till ett överskott på 1,1 miljoner.

Den ekonomiska månadsprognosen för april visar ett minus på 3,3 miljoner vad gäller skatteintäkter och generella bidrag för kommunen. Nämnderna tycks också gå mot ett underskott på 1,6 miljoner kronor, framför allt kultur- och utbildningsnämnden och socialnämnden som verkar avvika en del mot antagen budgetram.

Kunde varit värre

– Kommunfullmäktige har redan uppmanat nämnderna att hålla igen, berättar ekonomichef Max Tolf.

Underskottet skulle bli ännu större om det inte vore för AGS-försäkringspengar, som AFA's styrelse beslutat återbetala avseende år 2004 vilket kan ge 3,7 miljoner kronor till Degerfors.

Av det totala underskottet så finns kostnader avseende de sociala investeringsfonderna med 2,2 miljoner samt realisationsförlust på 2 miljoner, efter försäljning av Gamla laboratoriet som säljs för två miljoner mindre än det bokförda värdet. Därmed kan resultatet, då det justerats, hamna på plus 1,1 miljoner kronor.

Statsbidrag

Utöver det finns en försiktig förväntan på 2 miljoner kronor av de från staten utlovade pengarna till kommunsektorn, i samband med vårpropositionen.

Kommunstyrelsen har, vad gäller investeringar, valt att avvakta med satsningar på ventilation i Nämndhuset. En ny upphandling ska göras, då bara ett anbud kom in.

Den långfristiga låneskulden ligger på cirka 186 miljoner.

Den ekonomiska månadsprognosen för april visar ett minus på 3,3 miljoner vad gäller skatteintäkter och generella bidrag för kommunen. Nämnderna tycks också gå mot ett underskott på 1,6 miljoner kronor, framför allt kultur- och utbildningsnämnden och socialnämnden som verkar avvika en del mot antagen budgetram.

Kunde varit värre

– Kommunfullmäktige har redan uppmanat nämnderna att hålla igen, berättar ekonomichef Max Tolf.

Underskottet skulle bli ännu större om det inte vore för AGS-försäkringspengar, som AFA's styrelse beslutat återbetala avseende år 2004 vilket kan ge 3,7 miljoner kronor till Degerfors.

Av det totala underskottet så finns kostnader avseende de sociala investeringsfonderna med 2,2 miljoner samt realisationsförlust på 2 miljoner, efter försäljning av Gamla laboratoriet som säljs för två miljoner mindre än det bokförda värdet. Därmed kan resultatet, då det justerats, hamna på plus 1,1 miljoner kronor.

Statsbidrag

Utöver det finns en försiktig förväntan på 2 miljoner kronor av de från staten utlovade pengarna till kommunsektorn, i samband med vårpropositionen.

Kommunstyrelsen har, vad gäller investeringar, valt att avvakta med satsningar på ventilation i Nämndhuset. En ny upphandling ska göras, då bara ett anbud kom in.

Den långfristiga låneskulden ligger på cirka 186 miljoner.