2015-05-07 16:11

2015-05-07 16:11

Stöd till rådgivning

KARLSKOGA: Oppositionen ville ge ännu mer till Nyföretagarcentrum

Nyföretagarcentrum får de 90 000 kronor i bidrag för rådgivningsverksamheten som de ansökt om av kommunen. Oppositionen tyckte dock inte att det räckte utan ville ge mer.

Nyföretagarcentrum Möckelnregionen ger kostnadsfri rådgivning till personer som planerar att starta eget företag. Verksamheten som funnits i över 20 år drivs helt utan vinstintressen och en del av finansieringen kommer från Karlskoga och Degerfors kommuner.

Nyföretagarcentrum har ansökt om 90 000 kronor per år under tre år från Karlskoga kommun och ansökan beviljades av kommunstyrelsen i tisdags.

Kan fortsätta

– De här 90 000 gör att vi kan fortsätta. Annars hade vi fått lägga ned på en gång, säger verksamhetsledaren Pialill Ring som fick möjligheten att presentera Nyföretagarcentrums verksamhet innan beslutet.

Alla var däremot inte helt nöjda och Bengt Eklund (KD) ville med stöd av Moderaterna att stödet skulle ökas till 120 000 kronor.

– Nyföretagande är viktigt och varje satsad krona ger tio tillbaka. Karlskoga ligger under rikssnittet i att sponsra nyföretagarcentrum och Degerfors ger 3:50 per invånare medan vi bara ska ge tre kronor, säger Eklund.

Kommunstyrelsens ordförande Sven-Olov Axelsson (S) säger att han inte förstår resonemanget.

– Vi ger Nyföretagarcentrum alla pengar de ville ha. Vi kan inte ge dem mer än de ansökt om, säger Axelsson.

Synas mer

Eklund grundar inte bara sitt förslag på att andra betalar mer utan också på att Nyföretagarcentrum skulle behöva marknadsföra sig mer, en uppgift han fått av Ring. Om fler hittar dit skapas fler företag i Karlskoga, resonerar Eklund.

– Visst är det så, syns man inte så finns man inte. Det som är bra med det treårsavtal vi fick är att vi kan komma tillbaka och ansöka om mer om vi kan prestera en plan för hur vi ska använda dem. Det tar vi till oss, säger Ring.

Nätverk

Förutom rådgivning har Nyföretagarcentrum tillgång till ett stort nätverk som är till nytta för nya företagare och de har ett nära samarbete med Arbetsförmedlingen.

90 procent av de som fått gått genom Nyföretagarcentrum är mycket nöjda och överlevnadsgraden för de som fått rådgivning är 87 procent mot 60 för de som inte fått det.

– Hälften av de rådgivningar vi har blir inga företag och det är precis lika bra. De inser själva att affärsidén inte håller eller att det inte är rätt tidpunkt i livet, säger Ring.

Nyföretagarcentrum Möckelnregionen ger kostnadsfri rådgivning till personer som planerar att starta eget företag. Verksamheten som funnits i över 20 år drivs helt utan vinstintressen och en del av finansieringen kommer från Karlskoga och Degerfors kommuner.

Nyföretagarcentrum har ansökt om 90 000 kronor per år under tre år från Karlskoga kommun och ansökan beviljades av kommunstyrelsen i tisdags.

Kan fortsätta

– De här 90 000 gör att vi kan fortsätta. Annars hade vi fått lägga ned på en gång, säger verksamhetsledaren Pialill Ring som fick möjligheten att presentera Nyföretagarcentrums verksamhet innan beslutet.

Alla var däremot inte helt nöjda och Bengt Eklund (KD) ville med stöd av Moderaterna att stödet skulle ökas till 120 000 kronor.

– Nyföretagande är viktigt och varje satsad krona ger tio tillbaka. Karlskoga ligger under rikssnittet i att sponsra nyföretagarcentrum och Degerfors ger 3:50 per invånare medan vi bara ska ge tre kronor, säger Eklund.

Kommunstyrelsens ordförande Sven-Olov Axelsson (S) säger att han inte förstår resonemanget.

– Vi ger Nyföretagarcentrum alla pengar de ville ha. Vi kan inte ge dem mer än de ansökt om, säger Axelsson.

Synas mer

Eklund grundar inte bara sitt förslag på att andra betalar mer utan också på att Nyföretagarcentrum skulle behöva marknadsföra sig mer, en uppgift han fått av Ring. Om fler hittar dit skapas fler företag i Karlskoga, resonerar Eklund.

– Visst är det så, syns man inte så finns man inte. Det som är bra med det treårsavtal vi fick är att vi kan komma tillbaka och ansöka om mer om vi kan prestera en plan för hur vi ska använda dem. Det tar vi till oss, säger Ring.

Nätverk

Förutom rådgivning har Nyföretagarcentrum tillgång till ett stort nätverk som är till nytta för nya företagare och de har ett nära samarbete med Arbetsförmedlingen.

90 procent av de som fått gått genom Nyföretagarcentrum är mycket nöjda och överlevnadsgraden för de som fått rådgivning är 87 procent mot 60 för de som inte fått det.

– Hälften av de rådgivningar vi har blir inga företag och det är precis lika bra. De inser själva att affärsidén inte håller eller att det inte är rätt tidpunkt i livet, säger Ring.