2015-05-07 15:29

2015-05-07 15:29

(H)järnkolls manifestation

KARLSKOGA: Dagens tema var hur man kan förebygga självmord

Projekt (H)järnkoll vill att vi ska våga prata om psykisk ohälsa. Temat för torsdagens manifestation i föreningen Funkis lokaler på Värmlandsvägen var hur man kan förebygga självmord.

– Den här manifestationen har genomförts i hela landet och i länet avslutar vi här i Karlskoga, säger Elisabet Norlinder som är projektansvarig för (H)järnkoll i Örebro län.

– Vi har ett kärt samarbete med föreningen Funkis och därför är det alltid lätt att komma till Karlskoga och få stöd av Funkis, tillägger Elisabet Norlinder.

Rebecca Hurtig är en av (H)järnkolls attitydambassadörer. Hon fanns på plats för att berätta om sitt liv som innehållit ätstörningar, självskadebeteende och självmordstankar som lett till ett antal självmordsförsök samt hur det är att bli våldtagen.

– Jag ska berätta om hur jag tog mig ur detta som pågick från det jag var elva år och tio år framåt i tiden, säger Rebecca Hurtig och förklarar varför hon valde livet.

– Det var nog livet självt, börjar hon. Längtan efter att vara normal. Men jag hade också stöd från min familj och vänner.

– Nu mår jag bra. Jag jobbar med mitt företag, framför allt med on line terapi och föreläsningar. Och jag håller på att utbilda mig till hypnosterapeut, tillägger Rebecca Hurtig.

Ursula Ekman kom för att berätta om sina tankar kring sonen Sigges självmord och Monica Winnberg Buhr från SPES informerade om det stöd som kan fås i svåra situationer.

– Den här manifestationen har genomförts i hela landet och i länet avslutar vi här i Karlskoga, säger Elisabet Norlinder som är projektansvarig för (H)järnkoll i Örebro län.

– Vi har ett kärt samarbete med föreningen Funkis och därför är det alltid lätt att komma till Karlskoga och få stöd av Funkis, tillägger Elisabet Norlinder.

Rebecca Hurtig är en av (H)järnkolls attitydambassadörer. Hon fanns på plats för att berätta om sitt liv som innehållit ätstörningar, självskadebeteende och självmordstankar som lett till ett antal självmordsförsök samt hur det är att bli våldtagen.

– Jag ska berätta om hur jag tog mig ur detta som pågick från det jag var elva år och tio år framåt i tiden, säger Rebecca Hurtig och förklarar varför hon valde livet.

– Det var nog livet självt, börjar hon. Längtan efter att vara normal. Men jag hade också stöd från min familj och vänner.

– Nu mår jag bra. Jag jobbar med mitt företag, framför allt med on line terapi och föreläsningar. Och jag håller på att utbilda mig till hypnosterapeut, tillägger Rebecca Hurtig.

Ursula Ekman kom för att berätta om sina tankar kring sonen Sigges självmord och Monica Winnberg Buhr från SPES informerade om det stöd som kan fås i svåra situationer.