2015-04-21 15:59

2015-04-21 15:59

Kommunen fick vattentornet

KARLSKOGA: Trafikverket ville riva men nu är kulturminnesmärket vid Bofors station renoverat

Det gamla vattentornet vid Bofors station som Trafikverket ville avveckla är nu renoverat och i kommunens ägo.

Vattentornet användes för att fylla på vatten i ångloken och har sedan länge spelat ut sin roll. I samband med att Trafikverket 2013 beslutade om rivning av godsmagasinet vid Bofors station fanns också framtiden för vattentornet uppe till behandling.

Riksantikvarieämbetet ansåg inte att det fanns något riksintresse i vattentornet som var i dåligt skick och dessutom ligger väldigt nära spåren. Kommunens kulturförvaltning fick dock upp ögonen för byggnaden och nu är övertagandet helt klart.

Renoverat

I vinter har byggnaden renoverats och fått helt nytt tak. Vittrat tegel i väggarna har bytts ut och klottret som fanns på vattentornet har tagits bort. Invändigt finns en stor vattencistern och några planer på använda insidan av byggnaden finns inte.

Kommunen har inte betalat något till Trafikverket för att ta över byggnaden men har genom överlåtelsen förbundit sig att svara för upprustning och underhåll.

Det är bara själva byggnaden som kommunen övertagit, vattentornet står nästan ända fram vid rälsen. Det har lösts genom ett nytt servitut till intilliggande fastighet som kommunen redan äger. Kommunen har inte heller rätt att använda platsen till något annat.

Vattentornet användes för att fylla på vatten i ångloken och har sedan länge spelat ut sin roll. I samband med att Trafikverket 2013 beslutade om rivning av godsmagasinet vid Bofors station fanns också framtiden för vattentornet uppe till behandling.

Riksantikvarieämbetet ansåg inte att det fanns något riksintresse i vattentornet som var i dåligt skick och dessutom ligger väldigt nära spåren. Kommunens kulturförvaltning fick dock upp ögonen för byggnaden och nu är övertagandet helt klart.

Renoverat

I vinter har byggnaden renoverats och fått helt nytt tak. Vittrat tegel i väggarna har bytts ut och klottret som fanns på vattentornet har tagits bort. Invändigt finns en stor vattencistern och några planer på använda insidan av byggnaden finns inte.

Kommunen har inte betalat något till Trafikverket för att ta över byggnaden men har genom överlåtelsen förbundit sig att svara för upprustning och underhåll.

Det är bara själva byggnaden som kommunen övertagit, vattentornet står nästan ända fram vid rälsen. Det har lösts genom ett nytt servitut till intilliggande fastighet som kommunen redan äger. Kommunen har inte heller rätt att använda platsen till något annat.