2015-04-21 06:00

2015-04-21 07:01

13 unga saknas i gymnasiesystemet

KARLSKOGA: "13 ungdomar är en hanterbar grupp"

Revisorernas rapport visade att gymnasienämnden inte hade kontroll på 63 ungdomar i åldrarna 16-20 år, trots att de har aktivitetsansvar för dem. Nu saknas 13 ungdomar i gymnasiesystemet och sökandet fortsätter.

Gymnasienämnden har efter revisorernas rapport om att 63 ungdomar inte hittades i systemet och har sedan dessa tillsammans med sina samarbetsparter socialen, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan försökt att bringa klarhet i frågan.

Aktivitetsansvar

– Vi har ett aktivitetsansvar för ungdomar i åldern 16-20 år och revisionsrapporten 2014 visar att 63 ungdomar inte finns med i systemet, säger förvaltningschef Jan Strid. Förvaltningen fick uppdraget att söka kontakt med de aktuella ungdomarna och vi har satt tjänstemän på att utföra det uppdraget.

Sekretessproblem

Via brev med svarskuvert har förvaltningen försökt att få kontakt med ungdomarna och fram till i dag har 50 ungdomar svarat.

– I dag har vi en grupp på 13 ungdomar som inte svarat på brevet och vi kommer tillsammans med våra samarbetspartners att fortsätta sökandet, säger Jan Strid och tillägger:

– Men vi är ju inga detektiver. Vi har haft kontakt med andra skolor och myndigheter för att få information kring de ungdomar som inte finns på Möckelngymnasiet. Dock finns det sekretessregler som gjort att visa myndigheter inte kunnat hjälpa oss.

Okänd adress

Det går inte att säga varför gymnasienämnden inte fått kontakt med de 13 ungdomarna, men det kan bero på flera olika orsaker.

– Exempelvis kan det vara så att ungdomarna har flyttat till eget boende och inte ändrat adressen, säger Strid. I något fall har vi också fått tillbaka brevet med informationen att adressaten är okänd.

Hanterbar grupp

Gymnasienämndens ordförande, Matz Ericson.

– Vi har haft dålig kontroll åren tillbaka när det gäller det här och det är beroende på att vi inte haft den ekonomi för att kunna ha det, säger Matz Ericson. Från början var det 63 ungdomar som nu efter insatser blivit 13 ungdomar och det är en hanterbar grupp.

Gymnasienämnden godkände förvaltningens rapport samt gav förvaltningen i uppdrag att vid varje delårsbokslut och i årsredovisningen återrapportera vad de ungdomar mellan 16-20 år som inte studerar i gymnasieskolan har för sysselsättning.

Gymnasienämnden har efter revisorernas rapport om att 63 ungdomar inte hittades i systemet och har sedan dessa tillsammans med sina samarbetsparter socialen, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan försökt att bringa klarhet i frågan.

Aktivitetsansvar

– Vi har ett aktivitetsansvar för ungdomar i åldern 16-20 år och revisionsrapporten 2014 visar att 63 ungdomar inte finns med i systemet, säger förvaltningschef Jan Strid. Förvaltningen fick uppdraget att söka kontakt med de aktuella ungdomarna och vi har satt tjänstemän på att utföra det uppdraget.

Sekretessproblem

Via brev med svarskuvert har förvaltningen försökt att få kontakt med ungdomarna och fram till i dag har 50 ungdomar svarat.

– I dag har vi en grupp på 13 ungdomar som inte svarat på brevet och vi kommer tillsammans med våra samarbetspartners att fortsätta sökandet, säger Jan Strid och tillägger:

– Men vi är ju inga detektiver. Vi har haft kontakt med andra skolor och myndigheter för att få information kring de ungdomar som inte finns på Möckelngymnasiet. Dock finns det sekretessregler som gjort att visa myndigheter inte kunnat hjälpa oss.

Okänd adress

Det går inte att säga varför gymnasienämnden inte fått kontakt med de 13 ungdomarna, men det kan bero på flera olika orsaker.

– Exempelvis kan det vara så att ungdomarna har flyttat till eget boende och inte ändrat adressen, säger Strid. I något fall har vi också fått tillbaka brevet med informationen att adressaten är okänd.

Hanterbar grupp

Gymnasienämndens ordförande, Matz Ericson.

– Vi har haft dålig kontroll åren tillbaka när det gäller det här och det är beroende på att vi inte haft den ekonomi för att kunna ha det, säger Matz Ericson. Från början var det 63 ungdomar som nu efter insatser blivit 13 ungdomar och det är en hanterbar grupp.

Gymnasienämnden godkände förvaltningens rapport samt gav förvaltningen i uppdrag att vid varje delårsbokslut och i årsredovisningen återrapportera vad de ungdomar mellan 16-20 år som inte studerar i gymnasieskolan har för sysselsättning.