2015-04-20 06:00

2015-04-21 13:06

Ny organisation på lasarettet skapar oro

KARLSKOGA: Kvinnokliniken, kirurgen och ortopeden blir delar i nya länskliniker

En ny sjukvårdsorganisation inom Region Örebro län där delar av verksamheten vid Karlskoga lasarett ska styras från Örebro har skapat oro bland personalen. Man är rädd att en väl fungerande verksamhet slås sönder.

Redan innan landstinget ombildades till Region Örebro län aviserades att hälso- och sjukvården i länet skulle få en helt ny organisation.

I stället för att primärvården och de tre sjukhusen i länet är olika enheter bildas fyra närsjukvårdsområden med vårdcentraler och delar av sjukhusvården medan den högspecialiserade och planerade vården på sjukhusen blir länskliniker.

Nu är de här förändringarna på väg att genomföras. På Karlskoga lasarett ska kirurgkliniken, ortopedkliniken och kvinnokliniken bli delar av länskliniker som ska styras från Örebro medan medicinkliniken, akuten, ambulansen och andra delar av lasarettet tillsammans med vårdcentralerna ingå i det västra närsjukvårdsområdet.

Oro bland personalen

Tidningen har varit i kontakt med flera sjuksköterskor på Karlskoga lasarett som uttrycker oro inför förändringarna. Karlskoga lasarett har haft en erkänt god verksamhet, 2012 tilldelades lasarettet som första sjukhus den prestigefyllda utmärkelsen Svensk kvalitet, men nu är personalen rädd att omorganisationen leder till en splittring.

Regionstyrelsens ordförande Marie-Louise Forsberg-Fransson (S) förklarar och försvarar omorganiseringen med att den nuvarande organisationen med 25 år på nacken har blivit omodern.

– Allt vi gör går ut på att förbättra för alla och få en mer jämlik vård hela länet. Vi tar vara på resurser, personal och pengar på ett bättre sätt, säger Forsberg-Fransson.

Tanken är att den vård som patienter behöver ofta och nära samlas i närsjukvårdsområden som ska samarbeta närmare med kommunerna medan olika specialistkliniker på länets tre sjukhus ska utnyttja sina resurser bättre genom att bilda gemensamma länskliniker.

Förändringsarbete

– Allt förändringsarbete skapar oro. Det blir nya gränssnitt och nya maktnivåer. Karlskoga lasarett har mycket att bidra med till kvalitetstänkandet och de framstegen ska göras kända i hela organisationen, säger Forsberg-Fransson och nämner de madrasser mot liggsår som nu införs i hela länet.

Det finns också kritik mot dålig information till de anställda på lasarettet. Enligt uppgift ska en verksamhetschef på en av de berörda klinikerna i Karlskoga först genom ett grupputskick i den interna e-posten ha fått besked om att kliniken nu ska ledas verksamhetschef i Örebro i stället.

De risk- och konsekvensanalyser som Region Örebro län måste göra som arbetsgivare genomförs också först nu, efter att de politiska besluten om den nya organisationen redan har fattats.

– Det handlar om 9 000 människor och tre stora sjukhus. Det går inte att greppa teoretiskt i förhand utan varje process måste utvecklas för sig. Vi har en ständig dialog med de fackliga organisationerna, säger Forsberg-Fransson.

Vill avvakta

Vårdförbundet, som organiserar sjuksköterskor och annan kvalificerad sjukvårdspersonal på lasarettet, höll förra veckan samråd med arbetsgivaren om den nya organisationen för kvinnokliniken. Länsordföranden meddelar dock att de vill avvakta med att uttala sig.

Redan innan landstinget ombildades till Region Örebro län aviserades att hälso- och sjukvården i länet skulle få en helt ny organisation.

I stället för att primärvården och de tre sjukhusen i länet är olika enheter bildas fyra närsjukvårdsområden med vårdcentraler och delar av sjukhusvården medan den högspecialiserade och planerade vården på sjukhusen blir länskliniker.

Nu är de här förändringarna på väg att genomföras. På Karlskoga lasarett ska kirurgkliniken, ortopedkliniken och kvinnokliniken bli delar av länskliniker som ska styras från Örebro medan medicinkliniken, akuten, ambulansen och andra delar av lasarettet tillsammans med vårdcentralerna ingå i det västra närsjukvårdsområdet.

Oro bland personalen

Tidningen har varit i kontakt med flera sjuksköterskor på Karlskoga lasarett som uttrycker oro inför förändringarna. Karlskoga lasarett har haft en erkänt god verksamhet, 2012 tilldelades lasarettet som första sjukhus den prestigefyllda utmärkelsen Svensk kvalitet, men nu är personalen rädd att omorganisationen leder till en splittring.

Regionstyrelsens ordförande Marie-Louise Forsberg-Fransson (S) förklarar och försvarar omorganiseringen med att den nuvarande organisationen med 25 år på nacken har blivit omodern.

– Allt vi gör går ut på att förbättra för alla och få en mer jämlik vård hela länet. Vi tar vara på resurser, personal och pengar på ett bättre sätt, säger Forsberg-Fransson.

Tanken är att den vård som patienter behöver ofta och nära samlas i närsjukvårdsområden som ska samarbeta närmare med kommunerna medan olika specialistkliniker på länets tre sjukhus ska utnyttja sina resurser bättre genom att bilda gemensamma länskliniker.

Förändringsarbete

– Allt förändringsarbete skapar oro. Det blir nya gränssnitt och nya maktnivåer. Karlskoga lasarett har mycket att bidra med till kvalitetstänkandet och de framstegen ska göras kända i hela organisationen, säger Forsberg-Fransson och nämner de madrasser mot liggsår som nu införs i hela länet.

Det finns också kritik mot dålig information till de anställda på lasarettet. Enligt uppgift ska en verksamhetschef på en av de berörda klinikerna i Karlskoga först genom ett grupputskick i den interna e-posten ha fått besked om att kliniken nu ska ledas verksamhetschef i Örebro i stället.

De risk- och konsekvensanalyser som Region Örebro län måste göra som arbetsgivare genomförs också först nu, efter att de politiska besluten om den nya organisationen redan har fattats.

– Det handlar om 9 000 människor och tre stora sjukhus. Det går inte att greppa teoretiskt i förhand utan varje process måste utvecklas för sig. Vi har en ständig dialog med de fackliga organisationerna, säger Forsberg-Fransson.

Vill avvakta

Vårdförbundet, som organiserar sjuksköterskor och annan kvalificerad sjukvårdspersonal på lasarettet, höll förra veckan samråd med arbetsgivaren om den nya organisationen för kvinnokliniken. Länsordföranden meddelar dock att de vill avvakta med att uttala sig.