2015-04-19 17:20

2015-04-19 17:20

MP vill ha plan för solenergi

KARLSKOGA

Miljöpartiet vill att Karlskoga kommun ska ta fram en långsiktig handlingsplan för solenergi.

I ett första skede anser partiet att kommunen ska ta reda på vilka egna fastigheter som är lämpade för produktion av solel och därefter en strategi för att installera solceller vid alla ny- och ombyggnationer där det är lämpligt.

Förslaget förs fram i en motion till kommunfullmäktige och Miljöpartiet framhåller Karlskogas tradition som innovativ teknikstad som argument för att kommunen ska ligga i den tekniska utvecklingens framkant även på det här området.

I ett första skede anser partiet att kommunen ska ta reda på vilka egna fastigheter som är lämpade för produktion av solel och därefter en strategi för att installera solceller vid alla ny- och ombyggnationer där det är lämpligt.

Förslaget förs fram i en motion till kommunfullmäktige och Miljöpartiet framhåller Karlskogas tradition som innovativ teknikstad som argument för att kommunen ska ligga i den tekniska utvecklingens framkant även på det här området.