2015-04-19 17:20

2015-04-19 17:20

Laitila med i ny S-styrelse

LÄNET

På årsmötet för Socialdemokraterna i Örebro län valdes Lena Baastad, kommunalråd i Örebro, till ny ordförande.

Till vice ordförande valdes regionstyrelsens ordförande Marie-Louise Forsberg-Fransson. Niina Laitila från Karlskoga valdes till ledamot i styrelsen medan Annika Engelbrektsson från Degerfors blev ersättare.

Per Lilja, Örebro, valdes som facklig ledare. De övriga som valdes till ledamöter var Katarina Hansson, Kumla, Bengt Storbacka, Lindesberg, Håkan Bergman, Örebro samt Ulrika Sandberg. Som ersättare valdes Irén Lejegren, Örebro, Ameer Sachet, Örebro, Andreas Svahn, Hallsberg samt Linus Haraldsson, Örebro.

Matilda Ernkrans, Hallsberg, och Per Eriksson, Askersund, valdes 2014 och kvarstår i styrelsen.

Till vice ordförande valdes regionstyrelsens ordförande Marie-Louise Forsberg-Fransson. Niina Laitila från Karlskoga valdes till ledamot i styrelsen medan Annika Engelbrektsson från Degerfors blev ersättare.

Per Lilja, Örebro, valdes som facklig ledare. De övriga som valdes till ledamöter var Katarina Hansson, Kumla, Bengt Storbacka, Lindesberg, Håkan Bergman, Örebro samt Ulrika Sandberg. Som ersättare valdes Irén Lejegren, Örebro, Ameer Sachet, Örebro, Andreas Svahn, Hallsberg samt Linus Haraldsson, Örebro.

Matilda Ernkrans, Hallsberg, och Per Eriksson, Askersund, valdes 2014 och kvarstår i styrelsen.