2015-04-18 06:00

2015-04-20 09:10

Handlingsplan mot självmord

LÄNET: "Samhället har en moralisk skyldighet att ingripa"

Region Örebro län ska under 2015 ta fram en handlingsplan för att förebygga självmord och minska psykisk ohälsa. Det har regionens nämnd för hälsa, vård och klinisk forskning beslutat i veckan.

– Studier visar att många självmord går att förebygga. Samhället har en moralisk skyldighet att ingripa. Människor som överlevt vittnar om sin ambivalens, de vill oftast fortsätta att leva, och det går att avbryta en självmordsprocess genom olika insatser, säger regionrådet och ordförande i nämnden för hälsa, vård och klinisk forskning Jenny Steen (S) i ett pressmeddelande.

Handlingsplanen ska tas fram i samarbete med lokala aktörer men man föreslår också en samordningsfunktion med en regional grupp för självmordsprevention.

Samordning

Samordningsfunktionen skulle bland annat kunna stödja utvecklingen av ett långsiktigt och brett kunskapsbaserat arbete men även ge stöd för utbildning och kompetensutveckling i länet. Varje vecka tar någon sitt liv i vårt län. Självmord är den vanligaste dödsorsaken hos män i medelåldern och den näst vanligaste hos yngre kvinnor.

I september 2015 anordnas den tionde nationella konferensen om självmordsprevention som den här gången hålls i Örebro.

– Studier visar att många självmord går att förebygga. Samhället har en moralisk skyldighet att ingripa. Människor som överlevt vittnar om sin ambivalens, de vill oftast fortsätta att leva, och det går att avbryta en självmordsprocess genom olika insatser, säger regionrådet och ordförande i nämnden för hälsa, vård och klinisk forskning Jenny Steen (S) i ett pressmeddelande.

Handlingsplanen ska tas fram i samarbete med lokala aktörer men man föreslår också en samordningsfunktion med en regional grupp för självmordsprevention.

Samordning

Samordningsfunktionen skulle bland annat kunna stödja utvecklingen av ett långsiktigt och brett kunskapsbaserat arbete men även ge stöd för utbildning och kompetensutveckling i länet. Varje vecka tar någon sitt liv i vårt län. Självmord är den vanligaste dödsorsaken hos män i medelåldern och den näst vanligaste hos yngre kvinnor.

I september 2015 anordnas den tionde nationella konferensen om självmordsprevention som den här gången hålls i Örebro.

Självmord

90 % har någon underliggande psykisk sjukdom.

75 % har sökt somatisk läkare sista halvåret.

30 % har sökt psykiater sista halvåret.

Dubbelt så många män som kvinnor tar livet av sig.

Psykisk ohälsa utgör en riskfaktor.