2015-04-18 06:00

2015-04-20 09:10

Fler behöver specialkost

Ekomat kan minska allergierna

Aspekten mindre allergier och miljörelaterade sjukdomar är något man i folkhälsonämnden vill ta fasta på.

Faktum är att andelen elever som ska ha specialkost ökar i den gemensamma folkhälsonämndens verksamhetsområde.

Varianterna ökar, det man ser sticker iväg mest är laktosintolerans.

Det nämnden gläds åt är skolrestaurangpersonalens kunskap. Hela 81 procent av de som har specialkost upplever att personalen kan svara på frågor om matens innehåll.

Det visar utvärderingsenkäten som skickats ut till vårdnadshavare för elever med specialkost i grund- och gymnasieskolan.

Man har gott samarbete med skolhälsovården.

– Köken ska inte göra medicinska diagnoser, säger Lundgren.

– Det krävs intyg för att få specialkost, då det ibland går lite mode i det här, säger Christina Gustavsson S och vice ordförande Charlotte SIlfverhjelm MP betonar vikten av att stötta varandra över verksamhetsområdena.

Ganska få svarade på enkäten. Av 333 utskickade enkäter fick nämnden in 122 svar.

En orsak tror man är att det i en del hushåll finns fler barn med specialkost, men de kanske bara skickade in en enkät. Några har också utländsk bakgrund vilket man tror kan göra att de haft svårt att förstå innehållet i enkäten och avstått att svara.

Faktum är att andelen elever som ska ha specialkost ökar i den gemensamma folkhälsonämndens verksamhetsområde.

Varianterna ökar, det man ser sticker iväg mest är laktosintolerans.

Det nämnden gläds åt är skolrestaurangpersonalens kunskap. Hela 81 procent av de som har specialkost upplever att personalen kan svara på frågor om matens innehåll.

Det visar utvärderingsenkäten som skickats ut till vårdnadshavare för elever med specialkost i grund- och gymnasieskolan.

Man har gott samarbete med skolhälsovården.

– Köken ska inte göra medicinska diagnoser, säger Lundgren.

– Det krävs intyg för att få specialkost, då det ibland går lite mode i det här, säger Christina Gustavsson S och vice ordförande Charlotte SIlfverhjelm MP betonar vikten av att stötta varandra över verksamhetsområdena.

Ganska få svarade på enkäten. Av 333 utskickade enkäter fick nämnden in 122 svar.

En orsak tror man är att det i en del hushåll finns fler barn med specialkost, men de kanske bara skickade in en enkät. Några har också utländsk bakgrund vilket man tror kan göra att de haft svårt att förstå innehållet i enkäten och avstått att svara.