2015-04-13 06:00

2015-04-13 09:48

Vill ha ökat fokus på småorterna

KARLSKOGA: Centerpartiet i Örebro län höll årsstämma

Sänkt skatt för bättre företagsklimat och levande landsbygd, det var budskapet från Centerpartiets Anders W. Jonsson, som talade på distriktets årsstämma.

På lördagen höll Centerpartiet i Örebro län årsstämma på Bofors hotell. Med på stämman var bland andra partiets vice ordförande, och ordförande i riksdagens socialutskott, Anders W. Jonsson.

Framför allt är det tre frågor som han ser som viktigast för Sveriges utveckling. Först och främst handlar det om att hela landet ska vara levande.

– Vi har nu en regering som är direkt landsbygdsfientlig, det ser vi i deras fokus på storstäderna och hur de resonerar kring rovdjursfrågan och kilometerskatt. Där har vi en viktig uppgift som opposition.

”Fler arbetslösa”

Den andra frågan gäller företagande och sysselsättning. Där anser Anders W. Jonsson att rot- och rut-avdraget har en stor betydelse och menar att förändringen av dessa avdrag är missgynnsam.

– För att få människor i arbete måste vi ha företag som kan anställa dem. När avdragen försämras kommer fler att bli arbetslösa.

Den miljö- och klimatpolitik som partiet drev fram under alliansregeringen ska också bevaras.

– Det är viktigt att bevaka så att dessa frågor inte glöms bort.

Samma frågor gäller också regionalt och lokalt. För att Karlskoga och Degerfors ska växa och utvecklas är företagsklimatet avgörande, menar Anders W. Jonsson.

– Till exempel att rot-pengarna ska användas för att subventionera bostadsbygge i Örebro, det är inte vettigt för Karlskoga och Degefors. Och lastbilsskatten, den skulle också medföra att tillverkningen här blir dyrare.

Han betonar också att partiets kärna är just att stötta de mindre orterna runt om i landet.

– Det är vår viktigaste uppgift.

På lördagen höll Centerpartiet i Örebro län årsstämma på Bofors hotell. Med på stämman var bland andra partiets vice ordförande, och ordförande i riksdagens socialutskott, Anders W. Jonsson.

Framför allt är det tre frågor som han ser som viktigast för Sveriges utveckling. Först och främst handlar det om att hela landet ska vara levande.

– Vi har nu en regering som är direkt landsbygdsfientlig, det ser vi i deras fokus på storstäderna och hur de resonerar kring rovdjursfrågan och kilometerskatt. Där har vi en viktig uppgift som opposition.

”Fler arbetslösa”

Den andra frågan gäller företagande och sysselsättning. Där anser Anders W. Jonsson att rot- och rut-avdraget har en stor betydelse och menar att förändringen av dessa avdrag är missgynnsam.

– För att få människor i arbete måste vi ha företag som kan anställa dem. När avdragen försämras kommer fler att bli arbetslösa.

Den miljö- och klimatpolitik som partiet drev fram under alliansregeringen ska också bevaras.

– Det är viktigt att bevaka så att dessa frågor inte glöms bort.

Samma frågor gäller också regionalt och lokalt. För att Karlskoga och Degerfors ska växa och utvecklas är företagsklimatet avgörande, menar Anders W. Jonsson.

– Till exempel att rot-pengarna ska användas för att subventionera bostadsbygge i Örebro, det är inte vettigt för Karlskoga och Degefors. Och lastbilsskatten, den skulle också medföra att tillverkningen här blir dyrare.

Han betonar också att partiets kärna är just att stötta de mindre orterna runt om i landet.

– Det är vår viktigaste uppgift.