2015-04-13 06:00

2015-04-13 09:52

Förslag för nytt torg

KARLSKOGA: Dags för ny runda av medborgardialog om Alfred Nobels torg

Nu finns ett detaljerat förslag till ny utformning av torget men det är fortfarande långt kvar till några konkreta förändringar och tidigast i oktober kan kommunfullmäktige fatta beslut om det framtida Alfred Nobels torg.

Förslaget till förändringarna på torget har arbetats fram av projektledaren Kristin Södergren tillsammans med bland andra stadsträdgårdsmästaren Veronica Holmén och kommunens teknik- och fastighetschef Stig Rengman.

Förslaget bygger på en grundlig utredning som utgår från resultatet av den medborgardialog liksom den dialog som genomfördes med näringsidkarna runt torget.

Projektgruppen har också tittat närmare på hur solen rör sig över torget, på belysning och vilken grönska som passar.

Tillgänligt

Den grundläggande tanken bakom förslaget är att stärka torget som en tillgänglig och attraktiv mötesplats för alla.

Torgarealen ska öka och ytor frigöras genom att gator och parkeringar minskas ned. Antalet platser för tillfällig parkering och handikapparkering behålls men får en annan placering än i dag.

Cykelbanan över torget ska i förslaget flyttas och få en ny dragning längs Bergsmansgatan.

En så kallad ”shared space”, ett delat utrymme, mellan trafik och gående ska anläggas på Urbrinken vid den norra delen av torget för att minska flödena och lugna trafikrytmen.

Flytta torghandeln

Förslaget bygger också på att en del av dagens torghandel flyttas och får en ny placering i närheten av köpcentrat Kulans huvudentré.

I stället ska det bli fler allmänna sittplatser, mer grönska, lek- och aktivitetsytor för barnen samt plats för fler uteserveringar.

Skulpturerna Morgon och Glädje föreslås vara kvar där de är men man vill att bassängen kring Glädje görs om.

En offentlig toalett finns med i förslaget liksom idéer om eluttag och gratis wifi på torget för nutidens ständigt uppkopplade människor.

Fördelen med en ny entré till biblioteket vid torgets södra sida diskuteras också men eftersom kommunen inte äger fastigheten finns det inget konkret förslag hur det skulle kunna se ut.

15 miljoner

Med förslaget följer en kalkyl där kostnaden beräknas till 15 miljoner kronor. Ombyggnationen är tänkt att ske etappvis 2016-2018 och kostnaden sprids då på tre år. Den här kalkylen måste uppdateras när ett slutgiltigt förslag är klart.

Samhällsbyggnadsnämnden har tidigare godkänt att förslaget sändes vidare till kommunstyrelsen och även beslutat att en ny detaljplan ska tas fram för det område i centrum som berörs.

Detaljplanen ska tas fram med en samrådsremiss som är längre än vanligt, tre till fyra månader, och processen inleds med en återkoppling till den medborgardialog som genomfördes under 2013.

Tar inte ställning

Kommunstyrelsen har inte tagit ställning till detaljerna i förslaget men godkänt upplägget för det vidare arbetet och gett samhällsbyggnadsnämnden uppdrag att fortsätta planeringen tillsammans med kommunstyrelsens ledningskontor.

Kommunstyrelsen vill också få det utrett vilka konsekvenser ombyggnadsförslaget kan ge för handeln och för trafiksituationen i stort i centrum.

Förslaget till förändringarna på torget har arbetats fram av projektledaren Kristin Södergren tillsammans med bland andra stadsträdgårdsmästaren Veronica Holmén och kommunens teknik- och fastighetschef Stig Rengman.

Förslaget bygger på en grundlig utredning som utgår från resultatet av den medborgardialog liksom den dialog som genomfördes med näringsidkarna runt torget.

Projektgruppen har också tittat närmare på hur solen rör sig över torget, på belysning och vilken grönska som passar.

Tillgänligt

Den grundläggande tanken bakom förslaget är att stärka torget som en tillgänglig och attraktiv mötesplats för alla.

Torgarealen ska öka och ytor frigöras genom att gator och parkeringar minskas ned. Antalet platser för tillfällig parkering och handikapparkering behålls men får en annan placering än i dag.

Cykelbanan över torget ska i förslaget flyttas och få en ny dragning längs Bergsmansgatan.

En så kallad ”shared space”, ett delat utrymme, mellan trafik och gående ska anläggas på Urbrinken vid den norra delen av torget för att minska flödena och lugna trafikrytmen.

Flytta torghandeln

Förslaget bygger också på att en del av dagens torghandel flyttas och får en ny placering i närheten av köpcentrat Kulans huvudentré.

I stället ska det bli fler allmänna sittplatser, mer grönska, lek- och aktivitetsytor för barnen samt plats för fler uteserveringar.

Skulpturerna Morgon och Glädje föreslås vara kvar där de är men man vill att bassängen kring Glädje görs om.

En offentlig toalett finns med i förslaget liksom idéer om eluttag och gratis wifi på torget för nutidens ständigt uppkopplade människor.

Fördelen med en ny entré till biblioteket vid torgets södra sida diskuteras också men eftersom kommunen inte äger fastigheten finns det inget konkret förslag hur det skulle kunna se ut.

15 miljoner

Med förslaget följer en kalkyl där kostnaden beräknas till 15 miljoner kronor. Ombyggnationen är tänkt att ske etappvis 2016-2018 och kostnaden sprids då på tre år. Den här kalkylen måste uppdateras när ett slutgiltigt förslag är klart.

Samhällsbyggnadsnämnden har tidigare godkänt att förslaget sändes vidare till kommunstyrelsen och även beslutat att en ny detaljplan ska tas fram för det område i centrum som berörs.

Detaljplanen ska tas fram med en samrådsremiss som är längre än vanligt, tre till fyra månader, och processen inleds med en återkoppling till den medborgardialog som genomfördes under 2013.

Tar inte ställning

Kommunstyrelsen har inte tagit ställning till detaljerna i förslaget men godkänt upplägget för det vidare arbetet och gett samhällsbyggnadsnämnden uppdrag att fortsätta planeringen tillsammans med kommunstyrelsens ledningskontor.

Kommunstyrelsen vill också få det utrett vilka konsekvenser ombyggnadsförslaget kan ge för handeln och för trafiksituationen i stort i centrum.