2015-04-11 06:00

2015-04-11 06:00

Snart klart med utomhusrinken

KARLSKOGA NOTERAT

Nu har även kommunstyrelsen sagt ja till att bygga tak och väggar på utomhusrinken vid Nobelhallen enligt de förslag som tidigare presenterats. Det slutgiltiga beslutet fattas i kommunfullmäktige 28 april. Om allt går som det ska kommer allt att stå klart till oktober-november i år. Kostnaden för att bygga in utomhusrinken beräknas till 3,1 miljoner kronor. Utöver det kommer kultur- och föreningsnämnden, som hyr anläggningen av samhällsbyggnadsnämnden, att få kommande budget utökad med 340 000 kronor för att klara ökade driftkostnader på grund av längre issäsong och högre hyra.

Satsningen bygger på ett medborgarförslag och motiveras framför allt med att skapa mer istid och träningstillfällen för ungdomar inom hockeyn, i synnerhet flickor. Samtidigt möjliggör det för konståkningen att få plats. Därför har kommunstyrelsen gjort ett tillägg i förslaget som innebär att kultur- och föreningsnämnden ska säkerställa att den utökade istiden verkligen kommer ungdomar och tjejer till del.

Nu har även kommunstyrelsen sagt ja till att bygga tak och väggar på utomhusrinken vid Nobelhallen enligt de förslag som tidigare presenterats. Det slutgiltiga beslutet fattas i kommunfullmäktige 28 april. Om allt går som det ska kommer allt att stå klart till oktober-november i år. Kostnaden för att bygga in utomhusrinken beräknas till 3,1 miljoner kronor. Utöver det kommer kultur- och föreningsnämnden, som hyr anläggningen av samhällsbyggnadsnämnden, att få kommande budget utökad med 340 000 kronor för att klara ökade driftkostnader på grund av längre issäsong och högre hyra.

Satsningen bygger på ett medborgarförslag och motiveras framför allt med att skapa mer istid och träningstillfällen för ungdomar inom hockeyn, i synnerhet flickor. Samtidigt möjliggör det för konståkningen att få plats. Därför har kommunstyrelsen gjort ett tillägg i förslaget som innebär att kultur- och föreningsnämnden ska säkerställa att den utökade istiden verkligen kommer ungdomar och tjejer till del.