2015-04-11 06:00

2015-04-11 06:00

Lokalutredningen får förlängt

KARLSKOGA: Rävåsskolans framtid avgörs tidigast i september

Tiden för lokalutredningen om Rävåsskolan förlängs. Utredningen ska fortfarande vara klar i juni men beslut tas tidigast i september.

Kommunstyrelsen beslutade i veckan att förlänga tiden för den kompletterade lokalutredningen om Rävåsskolans framtid och en eventuell flytt av eleverna till Bregårdsskolan. Utredningen ska som tidigare beslutat vara klar i början av juni men inte tas upp i kommunfullmäktige förrän i september.

Anledningen är att de berörda nämnderna ska få bättre tid att ge sina synpunkter på de förslag som läggs fram. Förlängningen innebär också att det blir bättre med tid till dialog med berörda föräldragrupper.

Det finns också en osäkerhet kring utvecklingen av antalet elever. Både på grund av den ökande befolkningen men också signaler om nyproduktion av bostäder som kan leda till en flyttkedja som förändrar behoven geografiskt.

Kommunstyrelsen beslutade i veckan att förlänga tiden för den kompletterade lokalutredningen om Rävåsskolans framtid och en eventuell flytt av eleverna till Bregårdsskolan. Utredningen ska som tidigare beslutat vara klar i början av juni men inte tas upp i kommunfullmäktige förrän i september.

Anledningen är att de berörda nämnderna ska få bättre tid att ge sina synpunkter på de förslag som läggs fram. Förlängningen innebär också att det blir bättre med tid till dialog med berörda föräldragrupper.

Det finns också en osäkerhet kring utvecklingen av antalet elever. Både på grund av den ökande befolkningen men också signaler om nyproduktion av bostäder som kan leda till en flyttkedja som förändrar behoven geografiskt.