2015-04-11 06:00

2015-04-14 09:25

"En diamant att vårda"

KARLSKOGA: Lotta Olsson, moderat riksdagsledamot i försvarsutskottet, efter besöket på Bofors Test Center

Lotta Olsson, moderat riksdagsledamot med placering i försvarsutskottet, besökte under fredagen Bofors Test Center och BAE Systems Bofors i Karlskoga. ”Bofors Test Center är en diamant att vårda” säger hon.

Lotta Olsson har sällskap av Tony Ring, moderat oppositionsråd, och Stefan Krol, chef på Bofors Test Center.

– Det är ovanligt i Europa med så stora områden som Bofors Test Center och Villingsberg disponerar, tillägger hon som förklaring till att det är en diamant som ska vårdas väl.

Lotta Olsson är ny i försvarsutskottet. Innan valet satt hon i finansutskottet men hon har även hunnit med perioder i arbetsmarknads-, närings-, och civilutskotten.

– Vi moderater jobbar med att ta fram en ny försvarspolitik och jag är ute så mycket som möjligt för att ta reda på hur det ser ut och få så många kloka inspel som möjligt, säger Lotta Olsson.

Det var meningen att Daniel Bäckström (C) skulle varit med i Karlskoga men han är fullt upptagen med att förhandla om den kommande försvarsöverenskommelsen.

– Vi moderater är för ett utökat nordiskt samarbete, säger Lotta Olsson apropå de fem nordiska försvarsministrarnas senaste utspel.

– Men vi vill också att Sverige ska utreda ett eventuellt Natomedlemskap. Vi har inte ställt ultimatum om medlemskap men det är ett krav att frågan utreds, tillägger hon och hänvisar till vad partiledaren Anna Kinberg Batra sagt.

Facken i Saab Dynamics har under lång tid krävt att försvaret ska satsa på ett så kallat tredje ben och avser med det luftvärnsrobotar och annan armébaserad materiel.

Ställer du dig bakom ett sådant krav?

Lotta Olsson duckar för frågan och svarar i stället att moderaterna under en femårsperiod vill öka försvarsanslagen med tio miljarder.

– Men de pengarna är inte öronmärkta, påpekar hon.

Lotta Olsson har sällskap av Tony Ring, moderat oppositionsråd, och Stefan Krol, chef på Bofors Test Center.

– Det är ovanligt i Europa med så stora områden som Bofors Test Center och Villingsberg disponerar, tillägger hon som förklaring till att det är en diamant som ska vårdas väl.

Lotta Olsson är ny i försvarsutskottet. Innan valet satt hon i finansutskottet men hon har även hunnit med perioder i arbetsmarknads-, närings-, och civilutskotten.

– Vi moderater jobbar med att ta fram en ny försvarspolitik och jag är ute så mycket som möjligt för att ta reda på hur det ser ut och få så många kloka inspel som möjligt, säger Lotta Olsson.

Det var meningen att Daniel Bäckström (C) skulle varit med i Karlskoga men han är fullt upptagen med att förhandla om den kommande försvarsöverenskommelsen.

– Vi moderater är för ett utökat nordiskt samarbete, säger Lotta Olsson apropå de fem nordiska försvarsministrarnas senaste utspel.

– Men vi vill också att Sverige ska utreda ett eventuellt Natomedlemskap. Vi har inte ställt ultimatum om medlemskap men det är ett krav att frågan utreds, tillägger hon och hänvisar till vad partiledaren Anna Kinberg Batra sagt.

Facken i Saab Dynamics har under lång tid krävt att försvaret ska satsa på ett så kallat tredje ben och avser med det luftvärnsrobotar och annan armébaserad materiel.

Ställer du dig bakom ett sådant krav?

Lotta Olsson duckar för frågan och svarar i stället att moderaterna under en femårsperiod vill öka försvarsanslagen med tio miljarder.

– Men de pengarna är inte öronmärkta, påpekar hon.