2015-04-10 17:24

2015-04-12 13:37

Kommunen klarade överskottsmålet

KARLSKOGA: Barn- och utbildningsnämnden och folkhälsonämnden slipper ta med sig underskott

Kommunen gjorde ett överskott på 37, 6 miljoner när 2014 summeras i årsredovisningen. Det innebär att man klarade överskottsmålet med råge, något man inte räknade med när budgeten fastställdes. Verksamheterna har också varit ovanligt duktiga på att hålla sig inom budgetramarna.

Att kommunen skulle klara överskottsmålet på cirka 30 miljoner kronor stod klart redan under hösten men när budgeten fastställdes 2013 var man mer pessimistisk och utgick från att överskottet bara skulle bli 15 miljoner kronor.

De 37,6 miljoner som blev slutresultatet leder till både bättre soliditet och likviditet vilket i sin tur påverkar både möjligheten att kunna låna pengar till investeringar och att kommunen slipper låna pengar.

– Det är så vi vill jobba. Behöver vi bygga ett eget vårdboende så kan vi göra det med egna pengar, säger kommunstyrelsens ordförande Sven-Olov Axelsson (S).

Pricksäker budget

Det mest utmärkande i årsredovisningen för 2014 är att nämnderna lyckats väl med att hålla sig inom budgetramarna, något som inte varit fallet tidigare år. Avvikelsen var totalt minus 1,9 miljoner kronor, vilket bara är 0,13 av hela budgeten.

Mest anmärkningsvärt är att socialnämnden, kommunens i särklass största verksamhet, prickar in sin budget på 760 miljoner med en marginal på 0,2 procent med ett överskott på 1,1 miljoner kronor.

– Vi har blivit bättre på att få budgeten rätt, konstaterar Axelsson.

Underskott stryks

Sämst gick det för barn- och utbildningsnämnden och för folkhälsonämnden som båda redovisar underskott. Här föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige frångår kravet på balans i treårsbudgeten och att underskotten stryks för båda nämnderna.

– Barn och utbildningsnämnden behöver de här pengarna och kanske mer. Det kommer till 10 nya elever i månaden, säger Axelsson.

På folkhälsonämnden, som är gemensam för Karlskoga och Degerfors, ställs dock krav och tillsammans med kommunstyrelsens ledningskontor ska nämnden säkerställa att det inte uppstår nya underskott i framtiden.

– Folkhälsonämnden har ett väldigt litet kommunalt bidrag och vi ser inte att det är möjligt att spara i kapp det här underskottet, säger Axelsson.

Når inte målen

Kommunfullmäktige satte upp sju målsättningar för 2014 och av dem har ett uppnåtts fullt ut medan de övriga sex bara uppfyllts delvis. Det mål som anses helt uppfyllt är att medborgarna känner sig nöjda med den kommunala verksamhetens kvalitet och service.

– Även om det finns områden där vi inte uppfyller målen är vi på gång och vi ska bli bättre på att följa upp fullmäktigemålen, säger Axelsson.

Att kommunen skulle klara överskottsmålet på cirka 30 miljoner kronor stod klart redan under hösten men när budgeten fastställdes 2013 var man mer pessimistisk och utgick från att överskottet bara skulle bli 15 miljoner kronor.

De 37,6 miljoner som blev slutresultatet leder till både bättre soliditet och likviditet vilket i sin tur påverkar både möjligheten att kunna låna pengar till investeringar och att kommunen slipper låna pengar.

– Det är så vi vill jobba. Behöver vi bygga ett eget vårdboende så kan vi göra det med egna pengar, säger kommunstyrelsens ordförande Sven-Olov Axelsson (S).

Pricksäker budget

Det mest utmärkande i årsredovisningen för 2014 är att nämnderna lyckats väl med att hålla sig inom budgetramarna, något som inte varit fallet tidigare år. Avvikelsen var totalt minus 1,9 miljoner kronor, vilket bara är 0,13 av hela budgeten.

Mest anmärkningsvärt är att socialnämnden, kommunens i särklass största verksamhet, prickar in sin budget på 760 miljoner med en marginal på 0,2 procent med ett överskott på 1,1 miljoner kronor.

– Vi har blivit bättre på att få budgeten rätt, konstaterar Axelsson.

Underskott stryks

Sämst gick det för barn- och utbildningsnämnden och för folkhälsonämnden som båda redovisar underskott. Här föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige frångår kravet på balans i treårsbudgeten och att underskotten stryks för båda nämnderna.

– Barn och utbildningsnämnden behöver de här pengarna och kanske mer. Det kommer till 10 nya elever i månaden, säger Axelsson.

På folkhälsonämnden, som är gemensam för Karlskoga och Degerfors, ställs dock krav och tillsammans med kommunstyrelsens ledningskontor ska nämnden säkerställa att det inte uppstår nya underskott i framtiden.

– Folkhälsonämnden har ett väldigt litet kommunalt bidrag och vi ser inte att det är möjligt att spara i kapp det här underskottet, säger Axelsson.

Når inte målen

Kommunfullmäktige satte upp sju målsättningar för 2014 och av dem har ett uppnåtts fullt ut medan de övriga sex bara uppfyllts delvis. Det mål som anses helt uppfyllt är att medborgarna känner sig nöjda med den kommunala verksamhetens kvalitet och service.

– Även om det finns områden där vi inte uppfyller målen är vi på gång och vi ska bli bättre på att följa upp fullmäktigemålen, säger Axelsson.

Karlskoga kommun 2014 i siffror

Verksamhetens nettokostnader 1 445 (1 393)

Skatteintäkter och statsbidrag 1 501 (1 479)

Årets resultat 38 (48)

Tillgångar 1 796 (1 788)

Likvida medel 109 (101)

Eget kapital 1 022 (984)

Avsättningar och skulder 774 (804)

Nettoinvesteringar 92,5 (121)

Personalkostnader 1 207 (1 197)

(Miljoner kronor, 2013 inom parantes)

Källa: