2015-04-08 21:58

2015-04-08 21:58

Vinst på 12 miljoner

DEGERFORS: De kommunala bolagen i Degerfors går bra

Degerforsbolagen, koncernen med Degerfors kommunala bolag, gjorde ett mycket bra resultat för 2014.

Totalt landande vinsten på 12 miljoner kronor, efter finansiella poster.

Främst bidragande till vinsten var Degerfors Energi, som gick med 10,9 miljoner i vinst. Även Degerforsbyggen gick bra, med en vinst på 3,6 miljoner. Sämre gick det däremot för Degerfors Industrifastigheter, som gick back 2,4 miljoner. Men totalt sett blev det alltså en vinst på 12 miljoner kronor

– Det är historiskt. Bolagen bildades 1996 och det har aldrig varit ett så här bra resultat på de 18 åren, säger ekonomichefen Tomas Nyberg.

Två lokomotiv

Som jämförelse kan man nämna de två föregående årens resultat. 2012 gick koncernen med 8,7 miljoner kronor i vinst och 2013 med 10,9 miljoner.

– Det är glädjande att även bostadsbolaget redovisar svarta siffror numera. Det innebär att vi har två lokomotiv som drar koncernen framåt, säger Nyberg.

En bidragande orsak till de kommunala bolagens goda resultat är den extremt låga räntan.

– Den gör 1,6 miljoner kronor för hela koncernen, säger Tomas Nyberg som berättar att man har kunnat amortera av en del på lånen.

Mindre förlust

Att Degerfors Industrihus går back beror till stor del på att man förlorade en stor hyresgäst för några år sedan. Man har fortfarande inte riktigt lyckats fylla lokalerna som det företaget lämnade efter sig.

– Men vi budgeterar för lite mindre förlust i år, säger Kjell Hultgren som är vd för Degerfors Industrihus.

Totalt landande vinsten på 12 miljoner kronor, efter finansiella poster.

Främst bidragande till vinsten var Degerfors Energi, som gick med 10,9 miljoner i vinst. Även Degerforsbyggen gick bra, med en vinst på 3,6 miljoner. Sämre gick det däremot för Degerfors Industrifastigheter, som gick back 2,4 miljoner. Men totalt sett blev det alltså en vinst på 12 miljoner kronor

– Det är historiskt. Bolagen bildades 1996 och det har aldrig varit ett så här bra resultat på de 18 åren, säger ekonomichefen Tomas Nyberg.

Två lokomotiv

Som jämförelse kan man nämna de två föregående årens resultat. 2012 gick koncernen med 8,7 miljoner kronor i vinst och 2013 med 10,9 miljoner.

– Det är glädjande att även bostadsbolaget redovisar svarta siffror numera. Det innebär att vi har två lokomotiv som drar koncernen framåt, säger Nyberg.

En bidragande orsak till de kommunala bolagens goda resultat är den extremt låga räntan.

– Den gör 1,6 miljoner kronor för hela koncernen, säger Tomas Nyberg som berättar att man har kunnat amortera av en del på lånen.

Mindre förlust

Att Degerfors Industrihus går back beror till stor del på att man förlorade en stor hyresgäst för några år sedan. Man har fortfarande inte riktigt lyckats fylla lokalerna som det företaget lämnade efter sig.

– Men vi budgeterar för lite mindre förlust i år, säger Kjell Hultgren som är vd för Degerfors Industrihus.