2015-04-07 06:00

2015-04-07 09:29

Ny flisterminal bra för åkare och miljön

KARLSKOGA: Lokala åkerier ska lasta flis på järnväg till nytt kraftvärmeverk utanför Stockholm

Vänerbränsle och LBC Logistik sätter upp en helt ny terminal på Botorps industriområde för omlastning av flis till järnväg.

Vänerbränsle som är ett dotterbolag till Moelven har tecknat ett långt leveransavtal med Fortum om leverans av energiråvara ett nytt kraftvärmeverk i Värtan utanför Stockholm. För att klara transporterna sätter bolaget upp fyra terminaler för omlastning från lastbil till tåg, i Karlskoga och Arvika samt två terminaler i Norge.

– Det är unikt med långa avtal för energiråvara. Det vanligaste är ett år i taget, säger Vänerbränsles vd Staffan Vilhelmsson.

Från Valåsen

Den energiråvara som ska hanteras på Botorps industriområde är i första hand flis från Moelvens sågverk i Valåsen. Över 100 000 kubikmeter flis och annan energiråvara från skogsindustrin kommer varje år att passera terminalen i Botorp och ungefär var annan vecka lastas 4700 kubikmeter på ett 530 meter långt tågset.

Vilhelmsson berättar att bara 50 procent av virkesvolymen till sågverken blir till slut plank och brädor, resten blir biprodukter som går till cellulosa eller som i det här fallet energiråvara.

– Priserna är inte som olja men det är en bra intäkt för sågverken och är en viktig del av helhetskalkylen, säger Vilhelmsson.

Terminalen finns på en 20 000 kvadratmeter stor tomt som Onninen tidigare använde och ett järnvägsspår i direkt anslutning till upplaget finns redan.

– Vi tittade först på att köra på järnvägen ända in på Valåsen men där är det för trångt och nu slipper vi också köra genom hela stan, säger Vilhelmsson.

Lastbilscentralen

Tågtransporten svarar Hecor rail för och Vänerbränsle anlitar LBC Logistik, den lokala lastbilscentralen i Karlskoga/Kristinehamn, för driften av terminalen och för transporterna från Valåsen till Botorp. Avtalet om driften av terminalen mellan Vänerbränsle och LBC Logistik är på tio år medan Vänerbränsles avtal om leveranser till Värtan är något kortare.

LBC Logistiks vd Henrik Gillisson berättar att de behöver två lastmaskiner för att driva terminalen, varav en fast stationerad i Botorp. Några nya anställningar kommer terminalen inte att generera men avtalet stärker de lokala åkerier som är delägare i LBC Logistik.

– Vi äger inte maskinerna själva men det ger våra delägare möjlighet att växa. Transporter kan alla göra men nu gör vi något mer för kunden och delägarna är väldigt nyfikna på vad vi håller på med, säger Gillisson.

Miljövänligare

Gillisson ser ingen motsättning mellan lastbil och tåg i den här situationen. Det finns också en miljöaspekt.

– Egentligen kör vi ju lastbil men kombinationen med tåg blir mer miljövänligt. Utsläppen minskar dramatiskt jämfört med att köra med lastbil från Värmland till Stockholm, säger Gillisson.

LBC Logistik räknar också med att kunna använda samma fordon för transporter av sågade trävaror och för flis och det ger ett bättre lastutnyttjande och blir mer kostnadseffektivt.

Tomten i Botorp arrenderas från april men kraftverket i Värtan är inte färdigbyggt än och de första transporterna kommer att ske efter sommaren. Det krävs inga stora förändringar i Botorp förutom att järnvägsspåret ska förlängas något och upplaget få en beläggning.

Vänerbränsle som är ett dotterbolag till Moelven har tecknat ett långt leveransavtal med Fortum om leverans av energiråvara ett nytt kraftvärmeverk i Värtan utanför Stockholm. För att klara transporterna sätter bolaget upp fyra terminaler för omlastning från lastbil till tåg, i Karlskoga och Arvika samt två terminaler i Norge.

– Det är unikt med långa avtal för energiråvara. Det vanligaste är ett år i taget, säger Vänerbränsles vd Staffan Vilhelmsson.

Från Valåsen

Den energiråvara som ska hanteras på Botorps industriområde är i första hand flis från Moelvens sågverk i Valåsen. Över 100 000 kubikmeter flis och annan energiråvara från skogsindustrin kommer varje år att passera terminalen i Botorp och ungefär var annan vecka lastas 4700 kubikmeter på ett 530 meter långt tågset.

Vilhelmsson berättar att bara 50 procent av virkesvolymen till sågverken blir till slut plank och brädor, resten blir biprodukter som går till cellulosa eller som i det här fallet energiråvara.

– Priserna är inte som olja men det är en bra intäkt för sågverken och är en viktig del av helhetskalkylen, säger Vilhelmsson.

Terminalen finns på en 20 000 kvadratmeter stor tomt som Onninen tidigare använde och ett järnvägsspår i direkt anslutning till upplaget finns redan.

– Vi tittade först på att köra på järnvägen ända in på Valåsen men där är det för trångt och nu slipper vi också köra genom hela stan, säger Vilhelmsson.

Lastbilscentralen

Tågtransporten svarar Hecor rail för och Vänerbränsle anlitar LBC Logistik, den lokala lastbilscentralen i Karlskoga/Kristinehamn, för driften av terminalen och för transporterna från Valåsen till Botorp. Avtalet om driften av terminalen mellan Vänerbränsle och LBC Logistik är på tio år medan Vänerbränsles avtal om leveranser till Värtan är något kortare.

LBC Logistiks vd Henrik Gillisson berättar att de behöver två lastmaskiner för att driva terminalen, varav en fast stationerad i Botorp. Några nya anställningar kommer terminalen inte att generera men avtalet stärker de lokala åkerier som är delägare i LBC Logistik.

– Vi äger inte maskinerna själva men det ger våra delägare möjlighet att växa. Transporter kan alla göra men nu gör vi något mer för kunden och delägarna är väldigt nyfikna på vad vi håller på med, säger Gillisson.

Miljövänligare

Gillisson ser ingen motsättning mellan lastbil och tåg i den här situationen. Det finns också en miljöaspekt.

– Egentligen kör vi ju lastbil men kombinationen med tåg blir mer miljövänligt. Utsläppen minskar dramatiskt jämfört med att köra med lastbil från Värmland till Stockholm, säger Gillisson.

LBC Logistik räknar också med att kunna använda samma fordon för transporter av sågade trävaror och för flis och det ger ett bättre lastutnyttjande och blir mer kostnadseffektivt.

Tomten i Botorp arrenderas från april men kraftverket i Värtan är inte färdigbyggt än och de första transporterna kommer att ske efter sommaren. Det krävs inga stora förändringar i Botorp förutom att järnvägsspåret ska förlängas något och upplaget få en beläggning.