2015-04-04 06:00

2015-04-07 09:30

Backar delvis om naturreservat

KARLSKOGA: Länsstyrelsen föreslår 50 nya Natura 2000-områden

Länsstyrelsen förslag på 50 nya Natura 2000-områden har skickats till Naturvårdsverket. Länsstyrelsen har delvis gått Karlskoga kommun till mötes genom att ta bort områden i en möjlig järnvägskorridor för en framtida Nobelbana.

Länsstyrelsen har haft regeringens uppdrag att föreslå nya Natura 2000-områden som är naturreservat med ett skydd på EU-nivå.

Karlskoga kommun har invänt mot att några av de nya Natura 2000-områdena skulle hamna i vägen för både en framtida Nobelbana och en sträckning av E18 över Möckeln. I det slutgiltiga förslaget har länsstyrelsen tagit bort de områden som fanns i den tänkta järnvägskorridoren söder om E18 genom Kilsbergen.

– De här områdena är redan naturreservat och det är ganska små förändringar av förslaget, förklarar Johan Wretenberg som är chef för länsstyrelsens enhet för naturskydd.

Däremot går länsstyrelsen emot kommunen och föreslår att Angsjön blir Natura 2000-område. Området ligger i en tänkt motorvägskorridor för E18 söder om Karlskoga och Wretenberg säger att det inte var rimligt att utesluta ett så stort reservatsområde för något som bara är en idé.

– Vi har fått regeringens uppdrag. Troligen kommer inga fler uppdrag att anmäla Natura 2000-områden så vi kan inte invänta eventuella framtida projekt, säger Wretenberg.

Karlskoga kommun har argumenterat för att det starka skyddet för Natura 2000-områden kan förhindra att tåg- och vägplanerna blir verklighet men det håller inte länsstyrelsen med om.

– Så är det inte. Blir det aktuellt med en omdragning av E18 så görs prövningar och avvägningar i det skedet, säger Wretenberg.

Bland länsstyrelsens förslag finns en lång rad mindre och större områden i södra Kilsbergen med som berör Karlskoga, Degerfors och Lekebergs kommuner. Wretenberg menar att det här är intressant både för naturskyddet och för friluftslivet.

– Nu börjar de bli så många att de hänger i hop och kan bilda fungerande ekosystem, säger Wretenberg.

Utöver reservaten i södra Kilsbergen föreslår länsstyrelsen att tre befintliga naturreservat vid Karlskogas kommungräns mot Hällefors blir Natura 2000-områden.

Det kan också vara värt att notera att Sveafallen i Degerfors finns med bland förslagen på Natura 2000-områden som skickats till Naturvårdsverket.

Länsstyrelsen har haft regeringens uppdrag att föreslå nya Natura 2000-områden som är naturreservat med ett skydd på EU-nivå.

Karlskoga kommun har invänt mot att några av de nya Natura 2000-områdena skulle hamna i vägen för både en framtida Nobelbana och en sträckning av E18 över Möckeln. I det slutgiltiga förslaget har länsstyrelsen tagit bort de områden som fanns i den tänkta järnvägskorridoren söder om E18 genom Kilsbergen.

– De här områdena är redan naturreservat och det är ganska små förändringar av förslaget, förklarar Johan Wretenberg som är chef för länsstyrelsens enhet för naturskydd.

Däremot går länsstyrelsen emot kommunen och föreslår att Angsjön blir Natura 2000-område. Området ligger i en tänkt motorvägskorridor för E18 söder om Karlskoga och Wretenberg säger att det inte var rimligt att utesluta ett så stort reservatsområde för något som bara är en idé.

– Vi har fått regeringens uppdrag. Troligen kommer inga fler uppdrag att anmäla Natura 2000-områden så vi kan inte invänta eventuella framtida projekt, säger Wretenberg.

Karlskoga kommun har argumenterat för att det starka skyddet för Natura 2000-områden kan förhindra att tåg- och vägplanerna blir verklighet men det håller inte länsstyrelsen med om.

– Så är det inte. Blir det aktuellt med en omdragning av E18 så görs prövningar och avvägningar i det skedet, säger Wretenberg.

Bland länsstyrelsens förslag finns en lång rad mindre och större områden i södra Kilsbergen med som berör Karlskoga, Degerfors och Lekebergs kommuner. Wretenberg menar att det här är intressant både för naturskyddet och för friluftslivet.

– Nu börjar de bli så många att de hänger i hop och kan bilda fungerande ekosystem, säger Wretenberg.

Utöver reservaten i södra Kilsbergen föreslår länsstyrelsen att tre befintliga naturreservat vid Karlskogas kommungräns mot Hällefors blir Natura 2000-områden.

Det kan också vara värt att notera att Sveafallen i Degerfors finns med bland förslagen på Natura 2000-områden som skickats till Naturvårdsverket.

Föreslagna Natura 2000-områden i närområdet

Namn Areal (hektar) Kommuner

Blecktjärnsskogen 224 Hällefors, Karlskoga

Djupa dalen 57 Hällefors, Karlskoga

Angsjön 187 Karlskoga

Fjärhanabergen 143 Karlskoga

Flatlandsmossen 41 Karlskoga

Örgivsmossen 188 Karlskoga, Degerfors

Ängsmossetjärnarna - Gällsjöhöjden 220 Karlskoga, Hällefors

Trehörningen 57 Karlskoga, Lekeberg

Båsbergen 76 Lekeberg, Karlskoga

Gällberget 127 Degerfors

Norra Ölsdalen 54 Degerfors

Stora Gåssjömossen 684 Degerfors

Sveafallen 85 Degerfors

Kroksjöskogen 189 Lekeberg, Degerfors

Karamossen 514 Laxå

Storsjögångan 86 Lekeberg

Brunnshyttebäcken 21 Hällefors

Lokadalen 164 Hällefors

Källa: