2015-03-28 06:00

2015-03-28 10:44

Pengar behövs till gamla byggnader

Pengar behövs till gamla byggnader

400 000 kronor behövs till underhåll av fastigheterna vid Knutsbols hembygdsgård i form av målning, fasadbyte på delar av mangårdsbyggnaden och avledning av vatten från vägen utanför den.

Men servicenämnden har inte pengar för det i budgeten och avvaktar med att äska det hos kommunstyrelsen till dess hembygdsföreningarna haft ännu ett gemensamt möte, som det vi berättade om i en artikel i torsdags.

– Att inte göra något åt byggnaderna är ekonomiskt vansinne. Men nu ska ännu ett möte hållas med föreningarna så får vi se hur man ska gå tillväga och göra en plan för vilka byggnader som är i störst behov av underhåll, säger servicenämndens ordförande Per-Olow Linder V.

Men servicenämnden har inte pengar för det i budgeten och avvaktar med att äska det hos kommunstyrelsen till dess hembygdsföreningarna haft ännu ett gemensamt möte, som det vi berättade om i en artikel i torsdags.

– Att inte göra något åt byggnaderna är ekonomiskt vansinne. Men nu ska ännu ett möte hållas med föreningarna så får vi se hur man ska gå tillväga och göra en plan för vilka byggnader som är i störst behov av underhåll, säger servicenämndens ordförande Per-Olow Linder V.