2015-03-26 06:00

2015-03-27 09:03

Ska hyttpipan bevaras?

SVARTÅ: KUN skickar bollen till serviceförvaltningen

Den förfaller alltmer. Men enligt uppgifter som kultur- och utbildningsnämnden, KUN, fått fram så finns inget regionalt eller nationellt intresse i att bevara sista resten av landets sista träkolshytta.

Hyttpipan i Svartå har diskuterats tidigare i KUN, men nu har man tagit reda på om det finns något bevarandevärde i lämningen efter landets sista träkolshytta, eller till och med norra Europas sista träkolshytta.

Pipan förfaller, den vittrar sönder och dess järnband smäller av ett efter ett och ramlar ned varför ett skyddsstaket placerats runt pipan. I vinter har ytterligare tre järnband fallit ned.

– Det fattas pengar att upprätthålla dess skick, det skulle kosta nån miljon. Vi hade nyss ett möte med Svartå utvecklingsgrupp där det här diskuterades, säger KUN-ordförande Peter Pedersen V och fortsätter:

– En del tycker hyttpipan är ett landmärke, medan andra inte tycker det är värt pengarna.

Väder och vind

Pedersen förklarar att pipan tidigare stått inomhus, men sedan hyttan revs har den stått ute och väder och vind har gjort sitt.

Som vi berättat tidigare beslutade kommunfullmäktige 1994 att q2-märka pipan, vilket betyder att den inte får rivas och att dess yttre karaktär inte får ändras. Samma år skrevs ett dokument som sa att Hasselfors bruk AB ska svara för pipans underhåll. Men Hasselfors bruk finns inte längre och Sveaskog har, enligt kommunens kulturchef, inte haft intresse att ta över åtagandet.

Restaurering eller rivning är nu de alternativ som gäller. Kultur- och utbildningsnämnden valde att skicka bollen till serviceförvaltningen, som får ta ställning till hur byggnaden ska hanteras.

Hyttpipan i Svartå har diskuterats tidigare i KUN, men nu har man tagit reda på om det finns något bevarandevärde i lämningen efter landets sista träkolshytta, eller till och med norra Europas sista träkolshytta.

Pipan förfaller, den vittrar sönder och dess järnband smäller av ett efter ett och ramlar ned varför ett skyddsstaket placerats runt pipan. I vinter har ytterligare tre järnband fallit ned.

– Det fattas pengar att upprätthålla dess skick, det skulle kosta nån miljon. Vi hade nyss ett möte med Svartå utvecklingsgrupp där det här diskuterades, säger KUN-ordförande Peter Pedersen V och fortsätter:

– En del tycker hyttpipan är ett landmärke, medan andra inte tycker det är värt pengarna.

Väder och vind

Pedersen förklarar att pipan tidigare stått inomhus, men sedan hyttan revs har den stått ute och väder och vind har gjort sitt.

Som vi berättat tidigare beslutade kommunfullmäktige 1994 att q2-märka pipan, vilket betyder att den inte får rivas och att dess yttre karaktär inte får ändras. Samma år skrevs ett dokument som sa att Hasselfors bruk AB ska svara för pipans underhåll. Men Hasselfors bruk finns inte längre och Sveaskog har, enligt kommunens kulturchef, inte haft intresse att ta över åtagandet.

Restaurering eller rivning är nu de alternativ som gäller. Kultur- och utbildningsnämnden valde att skicka bollen till serviceförvaltningen, som får ta ställning till hur byggnaden ska hanteras.

Sista träkolshyttan

Den första hyttan i Svartå anlades i södra ändan av sjön Lillbjörken. I mitten av 1800-talet flyttades den till övre bruket, i norra ändan av sjön där järnhantering pågick fram till i oktober 1966.

Källa: Svartå kulturslinga