2015-03-26 10:41

2015-03-26 10:41

Moderater från länet till SKL

LÄNET

Moderaterna i länet får två uppdrag i SKL, Sveriges kommuner och landsting, de kommande fyra åren.

Caroline Dieker som är oppositionsråd i Askersund tar plats i SKL:s beredning för samhällsbyggnad som hanterar frågor som gäller samhällsplanering, trafik och infrastruktur.

Ola Karlsson, oppositionsråd i Region Örebro län, blir ersättare i förhandlingsdelegationen som företräder SKL som arbetsgivarorganisation i förhandlingar om löner, arbetsvillkor och avtal.

– Bra utdelning för länets moderater i SKL, tycker Ola Karlsson som också är Moderaternas länsordförande.

Caroline Dieker som är oppositionsråd i Askersund tar plats i SKL:s beredning för samhällsbyggnad som hanterar frågor som gäller samhällsplanering, trafik och infrastruktur.

Ola Karlsson, oppositionsråd i Region Örebro län, blir ersättare i förhandlingsdelegationen som företräder SKL som arbetsgivarorganisation i förhandlingar om löner, arbetsvillkor och avtal.

– Bra utdelning för länets moderater i SKL, tycker Ola Karlsson som också är Moderaternas länsordförande.