2015-03-26 12:26

2015-03-26 12:26

Köper 36 vårdplatser

LÄNET: Region Örebro län löser platsbristen på sjukhusen med hjälp av Attendo

Regionen ska lösa den akuta bristen på vårplatser på länets sjukhus genom att köpa vårdplatser av företaget Attendo Sverige. Det handlar om färdigbehandlade patienter som väntar på vårdplanering och plats i kommunala boenden.

Anledningen till bristen på vårdplatser är svårigheten att rekrytera sjuksköterskor och på grund av det saknar USÖ i dag 75 vårdplatser.

Det här har lett till långa väntetider på akutmottagningen, överbeläggningar, mindre planerad vård och sämre arbetsmiljö för personalen. För att klara situationen för akutsjukvården har utskrivningsklara patienter i stället flyttats mellan länets tre sjukhus.

– Vi gör detta för att kunna ge bättre omvårdnad för dem som är färdigbehandlade. Samtidigt frigör vi platser så att vi på ett patientsäkert sätt ska kunna ta emot fler akut sjuka, säger regionstyrelsens ordförande Marie-Louise Forsberg-Fransson (S).

Det avtal som nu ska tecknas med Attendo gäller 36 platser och löser alltså inte hela situationen. Avtalet gäller i sex månader men kan förlängas. De patienter som ska vårdas på Attendos vårdboende i Rynningeåsen i Örebro kommer att vara inskrivna på sjukhuset och få vård enligt hälso- och sjukvårdslagen.

– Avtalet innebär att vi nu kan erbjuda utskrivningsklara patienter en vård som är bättre anpassad efter deras behov samtidigt som vi får rimligare arbetsförhållanden för personalen, säger hälso- och sjukvårdsdirektör Jan Olsson.

Moderaternas oppositionsråd Ola Karlsson är positiv till initiativet.

– Det är helt nödvändigt för sjukvården att platser på sjukhuset frigörs för nya patienter. Akut sjuka måste kunna få rätt sjukvård och en vårdplats. Dagens läge med långa köer till operation och behandling och stängda eller upptagna vårdplatser är inte acceptabel, säger Ola Karlsson.

Anledningen till bristen på vårdplatser är svårigheten att rekrytera sjuksköterskor och på grund av det saknar USÖ i dag 75 vårdplatser.

Det här har lett till långa väntetider på akutmottagningen, överbeläggningar, mindre planerad vård och sämre arbetsmiljö för personalen. För att klara situationen för akutsjukvården har utskrivningsklara patienter i stället flyttats mellan länets tre sjukhus.

– Vi gör detta för att kunna ge bättre omvårdnad för dem som är färdigbehandlade. Samtidigt frigör vi platser så att vi på ett patientsäkert sätt ska kunna ta emot fler akut sjuka, säger regionstyrelsens ordförande Marie-Louise Forsberg-Fransson (S).

Det avtal som nu ska tecknas med Attendo gäller 36 platser och löser alltså inte hela situationen. Avtalet gäller i sex månader men kan förlängas. De patienter som ska vårdas på Attendos vårdboende i Rynningeåsen i Örebro kommer att vara inskrivna på sjukhuset och få vård enligt hälso- och sjukvårdslagen.

– Avtalet innebär att vi nu kan erbjuda utskrivningsklara patienter en vård som är bättre anpassad efter deras behov samtidigt som vi får rimligare arbetsförhållanden för personalen, säger hälso- och sjukvårdsdirektör Jan Olsson.

Moderaternas oppositionsråd Ola Karlsson är positiv till initiativet.

– Det är helt nödvändigt för sjukvården att platser på sjukhuset frigörs för nya patienter. Akut sjuka måste kunna få rätt sjukvård och en vårdplats. Dagens läge med långa köer till operation och behandling och stängda eller upptagna vårdplatser är inte acceptabel, säger Ola Karlsson.