2015-03-26 06:00

2015-03-26 10:06

90 procent av bostäderna har brandvarnare

KARLSKOGA: Men vi är dåliga på att byta batterier i dem

I Sverige är vi bra på att sätta upp brandvarnare i våra bostäder, men dåliga på att byta batterierna i dem.
– Bestäm dig för ett datum när bytet av batterier ska ske, kanske när du fyller år, tipsar brandingenjör Mattias Långström på Bergslagens räddningstjänst.

Ett uttjatat ämne men nog så viktig är brandvarnaren. Den räddar liv.

Hela 90 procent av våra bostäder i Sverige har brandvarnare. Lite sämre är vi att på att ha en brandsläckare eller en brandfilt i våra hem.

– En sexkilos pulverbrandsläckare är att rekommendera och även en brandfilt, säger Mattias Långström.

Enligt färsk studie som gjorts av företaget YouGov på uppdrag av Verisure är Sverige i jämförelse med grannlandet Danmark mycket bättre på brandskydd i hemmet.

I den undersökningen anger 96 procent av svenskarna att de har en rökdetektor i hemmet. Vilket är mycket högre i jämförelse med de flesta andra länder.

Byta batteri

Mattias Långström har färsk statistik från MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, som berättar att i var tionde bostad slarvas det med batteribytena i brandvarnarna.

– Det är inte så bra det är falsk trygghet, menar Mattias Långström.

Det är nyttjanderättshavaren, alltså den som bor i lägenheten eller villan, som är skyldig att se till att det finns fungerande brandvarnare.

I varje rum

Rekommendationen är också att man installerar en brandvarnare i varje rum som man vistas i.

– Då hinner man rädda sig ut eller släcka en liten brand innan den sprider sig, säger Mattias Långström.

Ett uttjatat ämne men nog så viktig är brandvarnaren. Den räddar liv.

Hela 90 procent av våra bostäder i Sverige har brandvarnare. Lite sämre är vi att på att ha en brandsläckare eller en brandfilt i våra hem.

– En sexkilos pulverbrandsläckare är att rekommendera och även en brandfilt, säger Mattias Långström.

Enligt färsk studie som gjorts av företaget YouGov på uppdrag av Verisure är Sverige i jämförelse med grannlandet Danmark mycket bättre på brandskydd i hemmet.

I den undersökningen anger 96 procent av svenskarna att de har en rökdetektor i hemmet. Vilket är mycket högre i jämförelse med de flesta andra länder.

Byta batteri

Mattias Långström har färsk statistik från MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, som berättar att i var tionde bostad slarvas det med batteribytena i brandvarnarna.

– Det är inte så bra det är falsk trygghet, menar Mattias Långström.

Det är nyttjanderättshavaren, alltså den som bor i lägenheten eller villan, som är skyldig att se till att det finns fungerande brandvarnare.

I varje rum

Rekommendationen är också att man installerar en brandvarnare i varje rum som man vistas i.

– Då hinner man rädda sig ut eller släcka en liten brand innan den sprider sig, säger Mattias Långström.