2015-03-24 21:38

2015-03-24 21:38

Skola och barn i fokus i kommunalpolitiken

KARLSKOGA

Tisdagens kommunfullmäktige präglades av debatt kring skola och barn. Det tände till om skolan redan i den inledande frågestunden och debattviljan fanns kvar när framtiden för familjecoacher och fältassistenter behandlades.

Barn- och utbildningsnämndens andre vice ordförande Anneli Bramvehl (M) ställde ett antal frågor i en interpellation riktad till sin nämnds ordförande Yvonne Nilsson (S). Frågorna handlade om vilka satsningar på skolan som Socialdemokraterna har planerat.

I centrum för frågorna stod ett vykort med vallöften kring skolan som Socialdemokraterna sände ut i valrörelsen och som Bramvehl menade inte har infriats.

Vykort

Svaret från Nilsson var att innehållet var ett nationellt valmanifest och att det inte gått att genomföra eftersom Allianspartierna röstade ned den nya regeringens budget.

– Ansvaret ligger här i Karlskoga och inte i Stockholm, tyckte Bramvehl och pekade på skolsatsningar i den alliansbudget som nu gäller.

Debatten kom snart att handla mer om kommunens målsättningar för skolan och hur de överstämde med skollagen där även Jonas Bergman Wallin (M) och Lars Hultkrantz (FP) stod emot varandra. Oppositionen menar att majoriteten accepterat kränkningar och dåliga skolresultat.

– Vi har självklart nollvision mot kränkningar och vår vision står också under alla mål, menade Nilsson.

Fältassistenter

Det blev också en lång debatt kring Kristdemokraternas motion om att återinföra fältassistenter som arbetar med ungdomar på stan. Majoritetens förslag till beslut var att avvakta utvärderingen av de familjecoacher som arbetar med yngre barn och som ersatte fältassistenterna 2013.

Alla var rörande eniga om att det finns ett behov av fältassistenter och likaså att familjecoacherna gör ett bra och viktigt arbete men oppositionen fick till slut igenom en återremiss som gör att utredningen om återinförande av fältassister fortsätter.

Nej till gratisbussar

Andra beslut som fattades var ett samordnat uppdrag att ta fram riktlinjer för bostadsförsörjningen. Fullmäktige beslutade också att kommunen ska ersätta handlingsplanen för att ta emot ensamkommande flyktingbarn med en mer övergripande strategi för integration i kommunen.

Majoriteten i kommunfullmäktige sade också nej till ett medborgarförslag om gratis bussar på dagtid för pensionärer. Kerstin Gustavsson (M) försökte förgäves få till en försöksperiod och om det ska hända något i den här frågan är det i Region Örebro län.

Business-region

Beslutet att ingå i ett samarbete med nio länskommuner i något som kallas Business Region Örebro fick också oppositionen att gå upp i talarstolen. Karlskogas insats för att ingå i samarbetet kring näringslivsutveckling i länet är 300 000 kronor. Huvudargumentet från oppositionen mot att gå med är att det här redan är Region Örebro läns uppdrag.

Det fanns i alla fall ett beslut som politikerna var överens om. Kommunfullmäktige röstade enigt för Centerpartiets motion om att Karlskoga ska få en bredbandsstrategi. En lokal digital agenda som ska vara klar under 2016.

Barn- och utbildningsnämndens andre vice ordförande Anneli Bramvehl (M) ställde ett antal frågor i en interpellation riktad till sin nämnds ordförande Yvonne Nilsson (S). Frågorna handlade om vilka satsningar på skolan som Socialdemokraterna har planerat.

I centrum för frågorna stod ett vykort med vallöften kring skolan som Socialdemokraterna sände ut i valrörelsen och som Bramvehl menade inte har infriats.

Vykort

Svaret från Nilsson var att innehållet var ett nationellt valmanifest och att det inte gått att genomföra eftersom Allianspartierna röstade ned den nya regeringens budget.

– Ansvaret ligger här i Karlskoga och inte i Stockholm, tyckte Bramvehl och pekade på skolsatsningar i den alliansbudget som nu gäller.

Debatten kom snart att handla mer om kommunens målsättningar för skolan och hur de överstämde med skollagen där även Jonas Bergman Wallin (M) och Lars Hultkrantz (FP) stod emot varandra. Oppositionen menar att majoriteten accepterat kränkningar och dåliga skolresultat.

– Vi har självklart nollvision mot kränkningar och vår vision står också under alla mål, menade Nilsson.

Fältassistenter

Det blev också en lång debatt kring Kristdemokraternas motion om att återinföra fältassistenter som arbetar med ungdomar på stan. Majoritetens förslag till beslut var att avvakta utvärderingen av de familjecoacher som arbetar med yngre barn och som ersatte fältassistenterna 2013.

Alla var rörande eniga om att det finns ett behov av fältassistenter och likaså att familjecoacherna gör ett bra och viktigt arbete men oppositionen fick till slut igenom en återremiss som gör att utredningen om återinförande av fältassister fortsätter.

Nej till gratisbussar

Andra beslut som fattades var ett samordnat uppdrag att ta fram riktlinjer för bostadsförsörjningen. Fullmäktige beslutade också att kommunen ska ersätta handlingsplanen för att ta emot ensamkommande flyktingbarn med en mer övergripande strategi för integration i kommunen.

Majoriteten i kommunfullmäktige sade också nej till ett medborgarförslag om gratis bussar på dagtid för pensionärer. Kerstin Gustavsson (M) försökte förgäves få till en försöksperiod och om det ska hända något i den här frågan är det i Region Örebro län.

Business-region

Beslutet att ingå i ett samarbete med nio länskommuner i något som kallas Business Region Örebro fick också oppositionen att gå upp i talarstolen. Karlskogas insats för att ingå i samarbetet kring näringslivsutveckling i länet är 300 000 kronor. Huvudargumentet från oppositionen mot att gå med är att det här redan är Region Örebro läns uppdrag.

Det fanns i alla fall ett beslut som politikerna var överens om. Kommunfullmäktige röstade enigt för Centerpartiets motion om att Karlskoga ska få en bredbandsstrategi. En lokal digital agenda som ska vara klar under 2016.