2015-03-24 20:52

2017-01-21 23:13

Mikael Sjövall och SEB möts i Örebro tingsrätt

NÄRINGSLIV: "Handlar om en mindre del det stora kravet kommer sen"

Mikael Sjövall och hans ombud advokat Anders Bohmansson möter i dag SEB:s representanter i Örebro tingsrätt. Det handlar om en muntlig förberedande förhandling och berör bara en liten del av den summa Sjövall vill ha.

– Det enda krav vi hittills framställt på SEB är konkursförvaltarens arvode, säger Mikael Sjövall och berättar att summan ligger runt 3,5 miljoner kronor.

– Det stora kravet på SEB kommer innan sommaren, tillägger Mikael Sjövall utan att precisera beloppet. Men han antyder att det handlar om mångmiljonbelopp.

Det gör även de fem stämningar på drygt 20 miljoner som lämnats in mot konkursförvaltaren och ska behandlas av Örebro tingsrätt.

– Men i det fallet är det är en annan domare, tillägger han.

Mikael Sjövall vill poängtera att han trots domen från Högsta domstolen, som kom för snart två år sedan, fortfarande inte fått en krona i ersättning för de skador han drabbades av när hans fastighetsbestånd såldes till ett alltför lågt pris och ställde honom utan lön.

Det här segslitna ärendet inleddes 24 januari 2011 när SEB ansökte om konkurs för KLM Fastigheter AB och den enskilda firman Mikael Sjövall Fastigheter. Sjövall hävdade redan då att SEB hade betryggande säkerhet men Örebro tingsrätt gick på SEB:s linje och försatte 19 april 2011 bolagen i konkurs. Sjövall överklagade till Göta hovrätt som 22 juli 2011 inte beviljade prövningstillstånd. Då vände sig Mikael Sjövall första gången till HD som sade ja och återförde målet till Göta hovrätt. Den 11 juni 2012 kom hovrättens beslut och det fastställde - än en gång - tingsrättens dom vilket fick Mikael Sjövall att åter vända sig till Högsta domstolen. HD konstaterade 31 maj 2013 att Sjövall hela tiden haft rätt. Det fanns betryggande säkerhet i hans bolag.

– Det enda krav vi hittills framställt på SEB är konkursförvaltarens arvode, säger Mikael Sjövall och berättar att summan ligger runt 3,5 miljoner kronor.

– Det stora kravet på SEB kommer innan sommaren, tillägger Mikael Sjövall utan att precisera beloppet. Men han antyder att det handlar om mångmiljonbelopp.

Det gör även de fem stämningar på drygt 20 miljoner som lämnats in mot konkursförvaltaren och ska behandlas av Örebro tingsrätt.

– Men i det fallet är det är en annan domare, tillägger han.

Mikael Sjövall vill poängtera att han trots domen från Högsta domstolen, som kom för snart två år sedan, fortfarande inte fått en krona i ersättning för de skador han drabbades av när hans fastighetsbestånd såldes till ett alltför lågt pris och ställde honom utan lön.

Det här segslitna ärendet inleddes 24 januari 2011 när SEB ansökte om konkurs för KLM Fastigheter AB och den enskilda firman Mikael Sjövall Fastigheter. Sjövall hävdade redan då att SEB hade betryggande säkerhet men Örebro tingsrätt gick på SEB:s linje och försatte 19 april 2011 bolagen i konkurs. Sjövall överklagade till Göta hovrätt som 22 juli 2011 inte beviljade prövningstillstånd. Då vände sig Mikael Sjövall första gången till HD som sade ja och återförde målet till Göta hovrätt. Den 11 juni 2012 kom hovrättens beslut och det fastställde - än en gång - tingsrättens dom vilket fick Mikael Sjövall att åter vända sig till Högsta domstolen. HD konstaterade 31 maj 2013 att Sjövall hela tiden haft rätt. Det fanns betryggande säkerhet i hans bolag.