2015-03-24 21:37

2015-03-24 21:37

Kemab fick en styrelse till slut

KARLSKOGA: Ingen av majoritetens representanter finns i kommunfullmäktige

Det blev tredje gången gillt när kommunfullmäktige i går kunde välja ny styrelse till kommunägda Karlskoga energi och miljö, Kemab, och företagets dotterbolag.

Beslutet har tidigare skjutits upp två gånger på grund av att Socialdemokraterna inte varit klara med partiets nomineringar. Nu löste det sig till slut när Dan-Åke Widenberg tackade ja till både uppdraget som ordförande och till att bli partimedlem i Socialdemokraterna.

Widenberg

Förutom Widenberg valdes Jenny Bergström som styrelseledamot och Bertil Forsebrink som ersättare för Socialdemokraterna.

Övriga partiers nomineringar har varit klara sedan länge. Pia Renman (M) valdes till vice ordförande, Charlie Jarl (V) och Thorbjörn Pettersson (C) till ledamöter och Peter Wiklund (M) till ersättare.

Som revisorer valdes Boo Thuvander (S) och Börje Engholm (MP) med Hans-Inge Nilsson (S) som ersättare.

Samma personer får motsvarande uppdrag i dotterbolagen utom för Biogasbolaget i Mellansverige AB där Örebro och Kumla kommuner också är delägare.

Inte i fullmäktige

Värt att notera är att ingen av majoritetens representanter i Kemabs styrelse är ledamot eller ersättare i kommunfullmäktige. Det återstår att se hur kommunfullmäktiges behov av information om Kemabs ekonomi och verksamhet ska hanteras de kommande fyra åren.

Kommunfullmäktige godkände också utan debatt att Storfors kommun blir delägare i Kemabs Renhållningsbolaget i Mellansverige AB och köper nio procent av aktierna för 90 000 kronor.

Beslutet har tidigare skjutits upp två gånger på grund av att Socialdemokraterna inte varit klara med partiets nomineringar. Nu löste det sig till slut när Dan-Åke Widenberg tackade ja till både uppdraget som ordförande och till att bli partimedlem i Socialdemokraterna.

Widenberg

Förutom Widenberg valdes Jenny Bergström som styrelseledamot och Bertil Forsebrink som ersättare för Socialdemokraterna.

Övriga partiers nomineringar har varit klara sedan länge. Pia Renman (M) valdes till vice ordförande, Charlie Jarl (V) och Thorbjörn Pettersson (C) till ledamöter och Peter Wiklund (M) till ersättare.

Som revisorer valdes Boo Thuvander (S) och Börje Engholm (MP) med Hans-Inge Nilsson (S) som ersättare.

Samma personer får motsvarande uppdrag i dotterbolagen utom för Biogasbolaget i Mellansverige AB där Örebro och Kumla kommuner också är delägare.

Inte i fullmäktige

Värt att notera är att ingen av majoritetens representanter i Kemabs styrelse är ledamot eller ersättare i kommunfullmäktige. Det återstår att se hur kommunfullmäktiges behov av information om Kemabs ekonomi och verksamhet ska hanteras de kommande fyra åren.

Kommunfullmäktige godkände också utan debatt att Storfors kommun blir delägare i Kemabs Renhållningsbolaget i Mellansverige AB och köper nio procent av aktierna för 90 000 kronor.