2015-03-24 06:00

2015-03-24 09:29

Halva skolan ska bli ett idrottshus

KARLSKOGA: Delar av Karlbergsskolan rivs till sommaren

Vid den senaste lokalutredningen konstaterade utredarna att Karlskoga hade en högstadieskola för mycket. Man kom fram till att Karlbergsskolan skulle få stryka på foten. Nu till sommaren börjar rivningsarbetet - men bara av halva byggnaden.

När Karlbergsskolan planerades i början av 1970-talet var synen på energiekonomi en annan än i dag. Skolan är därför dåligt isolerad och värmen i luften utvinns inte när den ventileras bort. Att åtgärda det i dag skulle innebära stora kostnader. I stället river man nu alltså delar av byggnaden.

– Vi ska riva ungefär hälften, det som är lektionssalar i dag, säger Bengt Holm, lokalstrateg på Karlskoga kommun.

Byggnaden ska kapas på mitten. I den nya ytterväggen ska man göra en ny huvudentré som syns ordentligt. I dag ligger ingången till bollhallen på en undanskymd plats på baksidan, där det inte heller finns några parkeringar. Parkeringar ska i stället byggas i anslutning till den nya ingången på den västra gaveln.

Att kapa en byggnad på mitten medför en del jobb. För att kunna riva delen med lektionssalarna har man varit tvungna att dra om mycket el, värme och avlopp. Anslutningarna ligger nämligen i den del som ska rivas, vilket innebär att man har dragit många nya rör och ledningar i den del som ska vara kvar.

– Vi förbereder huset för omkoppling, säger Bengt Holm

Tio miljoner

Att riva halva byggnaden och justera den kvarvarande delen ska kosta totalt runt tio miljoner kronor.

– Det är en bra affär. De kvadratmetrar som försvinner är dyra att underhålla och värma upp, påpekar Bengt Holm.

I kostnaden ingår inte renovering av de kvarvarande lokalerna.

– De lokaler som ligger vid rivningssnittet fräschas upp, men inte resten. Så gör vi för att hålla nere kostnaderna, säger Holm.

Något som däremot ingår är en uppfräschning av fasaden på den låga delen av byggnaden. Den ska kläs med färgglada cementfiberplattor som går i ton med bollhallen, som får behålla den färg den har i dag.

Nya grannar

Inne i byggnaden blir det delvis annorlunda verksamhet jämfört med tidigare. Karateklubben blir kvar i sina lokaler i Karlbergsskolan.

– De får nya grannar. Budoklubben som i dag finns på Loviselund ska flytta in i lokalen bredvid, säger Holm.

De två klubbarna kommer även att få varsin klubblokal i anslutning till träningslokalerna.

– Innebandyföreningen ska också få en liten klubblokal. De nyttjar i dag stora hallen, men har inte haft någon lokal. Det ska vi försöka rätta till, säger Bengt Holm.

Aulan ska vara kvar, men det är inte bestämt vad den ska användas till. En tanke är att låta allmänheten få boka den.

– Det är en fin samlingslokal, konstaterar Bengt Holm.

Kök och matsal för skolans låg- och mellanstadieelever blir kvar precis som i dag, med undantag för att man tar bort en liten del av utrymmet som framöver ska kunna användas av föreningarna att servera fika och annat i.

Delar av skolan ska användas av kommunens administrativa personal.

– Förskolechefer, skolpsykologer och andra ska sitta där, säger Bengt Holm.

Inom en inte allt för avlägsen framtid hoppas man kunna bygga ut bollhallen så att den rymmer en fullstor innebandyplan, vilket beräknas kosta 7-8 miljoner.

Bengt Holm poängterar dock att det inte är något som ska ske i det här läget.

– Nu handlar det om att ställa om byggnaden så att man kan riva.

Rivningen ska påbörjas under försommaren och det hela ska vara klart innan skolan börjar igen i augusti.

När Karlbergsskolan planerades i början av 1970-talet var synen på energiekonomi en annan än i dag. Skolan är därför dåligt isolerad och värmen i luften utvinns inte när den ventileras bort. Att åtgärda det i dag skulle innebära stora kostnader. I stället river man nu alltså delar av byggnaden.

– Vi ska riva ungefär hälften, det som är lektionssalar i dag, säger Bengt Holm, lokalstrateg på Karlskoga kommun.

Byggnaden ska kapas på mitten. I den nya ytterväggen ska man göra en ny huvudentré som syns ordentligt. I dag ligger ingången till bollhallen på en undanskymd plats på baksidan, där det inte heller finns några parkeringar. Parkeringar ska i stället byggas i anslutning till den nya ingången på den västra gaveln.

Att kapa en byggnad på mitten medför en del jobb. För att kunna riva delen med lektionssalarna har man varit tvungna att dra om mycket el, värme och avlopp. Anslutningarna ligger nämligen i den del som ska rivas, vilket innebär att man har dragit många nya rör och ledningar i den del som ska vara kvar.

– Vi förbereder huset för omkoppling, säger Bengt Holm

Tio miljoner

Att riva halva byggnaden och justera den kvarvarande delen ska kosta totalt runt tio miljoner kronor.

– Det är en bra affär. De kvadratmetrar som försvinner är dyra att underhålla och värma upp, påpekar Bengt Holm.

I kostnaden ingår inte renovering av de kvarvarande lokalerna.

– De lokaler som ligger vid rivningssnittet fräschas upp, men inte resten. Så gör vi för att hålla nere kostnaderna, säger Holm.

Något som däremot ingår är en uppfräschning av fasaden på den låga delen av byggnaden. Den ska kläs med färgglada cementfiberplattor som går i ton med bollhallen, som får behålla den färg den har i dag.

Nya grannar

Inne i byggnaden blir det delvis annorlunda verksamhet jämfört med tidigare. Karateklubben blir kvar i sina lokaler i Karlbergsskolan.

– De får nya grannar. Budoklubben som i dag finns på Loviselund ska flytta in i lokalen bredvid, säger Holm.

De två klubbarna kommer även att få varsin klubblokal i anslutning till träningslokalerna.

– Innebandyföreningen ska också få en liten klubblokal. De nyttjar i dag stora hallen, men har inte haft någon lokal. Det ska vi försöka rätta till, säger Bengt Holm.

Aulan ska vara kvar, men det är inte bestämt vad den ska användas till. En tanke är att låta allmänheten få boka den.

– Det är en fin samlingslokal, konstaterar Bengt Holm.

Kök och matsal för skolans låg- och mellanstadieelever blir kvar precis som i dag, med undantag för att man tar bort en liten del av utrymmet som framöver ska kunna användas av föreningarna att servera fika och annat i.

Delar av skolan ska användas av kommunens administrativa personal.

– Förskolechefer, skolpsykologer och andra ska sitta där, säger Bengt Holm.

Inom en inte allt för avlägsen framtid hoppas man kunna bygga ut bollhallen så att den rymmer en fullstor innebandyplan, vilket beräknas kosta 7-8 miljoner.

Bengt Holm poängterar dock att det inte är något som ska ske i det här läget.

– Nu handlar det om att ställa om byggnaden så att man kan riva.

Rivningen ska påbörjas under försommaren och det hela ska vara klart innan skolan börjar igen i augusti.