2015-03-23 11:16

2015-03-23 11:16

Ordnar kontakt med bete

LÄNET NOTERAT

Länsstyrelsen i Örebro län har startat en betesförmedling på sin hemsida där markägare och djurhållare kan komma i kontakt med varandra.

– Syftet med betesförmedlingen är att försöka hindra länets värdefulla betesmarker att växa igen. Kan vi med hjälp av en betesförmedlingstjänst bidra till att underlätta kontakten mellan djur- och markägare så är vi en bit på väg, säger biologen Yvonne Haglund i ett pressmeddelande från länsstyrelsen.

Djur- och markägare fyller i sina uppgifter i ett formulär på hemsidan och därefter skapas en lista som intresserade kan använda för att söka kontakt med lämplig motpart.

Länsstyrelsen i Örebro län har startat en betesförmedling på sin hemsida där markägare och djurhållare kan komma i kontakt med varandra.

– Syftet med betesförmedlingen är att försöka hindra länets värdefulla betesmarker att växa igen. Kan vi med hjälp av en betesförmedlingstjänst bidra till att underlätta kontakten mellan djur- och markägare så är vi en bit på väg, säger biologen Yvonne Haglund i ett pressmeddelande från länsstyrelsen.

Djur- och markägare fyller i sina uppgifter i ett formulär på hemsidan och därefter skapas en lista som intresserade kan använda för att söka kontakt med lämplig motpart.