2015-03-21 06:00

2015-03-21 06:00

Invändningar mot asylboende får stöd

KARLSKOGA: Migrationsverket vill att hotellägaren frågar kommunen om asylboende

Migrationsverket ger stöd åt uppfattningen att kommunen som fastighetsägare måste få säga sitt innan företaget Hyttåsens fastighet AB får öppna asylboende i Karlskoga hotell.

Samhällsbyggnadsförvaltningen har till slut fått ett besked från Migrationsverket om hur de ser på kommunens rätt att som markägare kunna påverka om Karlskoga hotell förvandlas till ett asylboende. Ett besked som samhällsbyggnadsförvaltningen tolkar som positivt för den linje kommunen driver.

– Men det har tagit lång tid att få något besked från Migrationsverket. De har tydligen mycket att göra, kommenterar samhällsbyggnadsförvaltningens chef Stefan Larsson.

Besked om tillstånd

Svaret som kommer från Migrationsverkets upphandlingsexpert är att Migrationsverket har kontaktat Hyttåsens fastighet AB och bett företaget att kontakta kommunen för att få ett besked om tillstånd att bedriva asylboende på fastigheten.

– Det innebär att Migrationsverket har gett oss rätt menar vi, säger Stefan Larsson.

Några dagar senare kom en skrivelse från Hyttåsens fastighet AB till kommunen där företaget kortfattat informerar att de ska lämna in anbud till Migrationsverket om tillfälligt boende för asylsökande. Skrivelsen är inte undertecknad med namn och kommunen ser den inte som en ansökan.

– De har inte ansökt om att få ha asylboende och det är fortfarande tomträttsavtalet som gäller. Företaget kan inte lämna in anbud till Migrationsverket om de inte har en överenskommelse med fastighetsägaren, säger Stefan Larsson.

Kommunens mark

Hyttåsens fastighet AB arrenderar marken av Karlskoga kommun och parterna har olika uppfattning om hur tomträttsavtalet från 1978 ska tolkas. Avtalet anger att fastigheten får användas till motorhotell eller jämförlig verksamhet och att annan verksamhet måste ha kommunens medgivande.

Hyttåsens fastighet AB lämnade förra året in anbud till Migrationsverket om asylboende men fick först nej. Senare ändrades det beslutet men företaget har hittills inte fått någon tilldelning.

Samhällsbyggnadsförvaltningen har till slut fått ett besked från Migrationsverket om hur de ser på kommunens rätt att som markägare kunna påverka om Karlskoga hotell förvandlas till ett asylboende. Ett besked som samhällsbyggnadsförvaltningen tolkar som positivt för den linje kommunen driver.

– Men det har tagit lång tid att få något besked från Migrationsverket. De har tydligen mycket att göra, kommenterar samhällsbyggnadsförvaltningens chef Stefan Larsson.

Besked om tillstånd

Svaret som kommer från Migrationsverkets upphandlingsexpert är att Migrationsverket har kontaktat Hyttåsens fastighet AB och bett företaget att kontakta kommunen för att få ett besked om tillstånd att bedriva asylboende på fastigheten.

– Det innebär att Migrationsverket har gett oss rätt menar vi, säger Stefan Larsson.

Några dagar senare kom en skrivelse från Hyttåsens fastighet AB till kommunen där företaget kortfattat informerar att de ska lämna in anbud till Migrationsverket om tillfälligt boende för asylsökande. Skrivelsen är inte undertecknad med namn och kommunen ser den inte som en ansökan.

– De har inte ansökt om att få ha asylboende och det är fortfarande tomträttsavtalet som gäller. Företaget kan inte lämna in anbud till Migrationsverket om de inte har en överenskommelse med fastighetsägaren, säger Stefan Larsson.

Kommunens mark

Hyttåsens fastighet AB arrenderar marken av Karlskoga kommun och parterna har olika uppfattning om hur tomträttsavtalet från 1978 ska tolkas. Avtalet anger att fastigheten får användas till motorhotell eller jämförlig verksamhet och att annan verksamhet måste ha kommunens medgivande.

Hyttåsens fastighet AB lämnade förra året in anbud till Migrationsverket om asylboende men fick först nej. Senare ändrades det beslutet men företaget har hittills inte fått någon tilldelning.

Karlskoga hotell

Källa: